From the chrysalis: Z pozłocia

My cocoon tightens, colors tease,
I’m feeling for the air;
A dim capacity for wings
Degrades the dress I wear.

 

A power of butterfly must be
The aptitude to fly,
Meadows of majesty concedes
And easy sweeps of sky.

 

So I must baffle at the hint
And cipher at the sign,
And make much blunder, if at last
I take the clew divine.

 

*****

 

Kokon się cieśni, kolory droczą,
Czuciem powietrza szukam;
Niewiadomą skrzydeł mych zdolnością
Ginie szaty mej sztuka.

 

Władzą motyla niewątpliwie jest
Własna latania możność;
O randze zdatnej przyznaje się łęg,
I nadaje przestworze.

 

Więc pobudki muszę brać nieufnie
Przy znakach się miarkować,
I gaf nazbierać, jeżeli w końcu
Wziąść nić błękitu boską.

 

First print Time and Eternity poem VI, 6

Johnson poem 129 | Franklin poem 142

TRANSLATOR’S NOTE

Polish Language Council has decided the verb form “wziąść” is erroneous. I support the form “wziąść” in the Commentary: Linguistic realities. Here, the recommended form — “wziąć” — would result in undue nasalization, owing to [n] in the word n.

 

Unless especially accentuating, we would get
[wziõñč] nić,
without the proper [ą] as in wziąść nić. Strenuous articulation could not serve poetry well, the language fact here being the same for everyday language.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Rada Języka Polskiego zdecydowała, że forma czasownikowa „wziąść” jest błędna. Wspieram formę „wziąść” w Komentarzu: Rzeczywistości językowe. Tutaj, forma zalecana — „wziąć” — skutkowałaby nieprawidłową nosowością, z racji [n] w słówku n.

 

Bez specjalnego akcentowania, mielibyśmy
[wziõñč] nić,
bez właściwego [ą] jak we wziąść n. Wymowa wysiłkowa nie miałaby jak służyć dobrze poezji, a fakt językowy tutaj jest taki sam dla mowy codziennej.

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.