Safe in their alabaster chambers

Safe in their alabaster chambers,
Untouched by morning and untouched by noon,
Sleep the meek members of the resurrection,
Rafter of satin, and roof of stone.

 

Light laughs the breeze in her castle of sunshine;
Babbles the bee in a stolid ear;
Pipe the sweet birds in ignorant cadence, —
Ah, what sagacity perished here!

 

Grand go the years in the crescent above them;
Worlds scoop their arcs, and firmaments row,
Diadems drop and Doges surrender,
Soundless as dots on a disk of snow.

 

*****

 

Bezpieczni w alabastrowych swych izbach,
Ani światłem poranka, ni południem tknięci,
Uległszy, śpią jakiegoś wskrzeszenia wspólnicy,
Krokiew z satyny, z kamienia dach.

 

Lekko się śmieje w zamku jej słonecznym bryza;
Na pszczoły bzdurzenie nieczuły jest słuch;
Słodkie ptaszki pogwizdują nutą naiwną —
Oj, cóż za mądrość przepadła tu!

 

Nad nimi, lata są świetne w rogu obfitym;
Światy sklepią łuki, kopuły stają rzędem,
Doże poddają, a diademy nikną,
Cicho, jak szczelinki śnieżynek.

 

First print Time and Eternity poem IV, 4

J poem 216 | Fr poem 124

TRANSLATOR’S NOTE

The poem is not likely about Christianity. As also of today, all people for resurrection within the creeds have not even been born yet. More, the phrase the members of the resurrection localizes: it is a specific environment the poem regards, and Christianity was global already in Emily Dickinson’s times. The poem has irony about pretended or erroneous belief. Both terms (erroneous as well as pretended) may apply to the ancient Egyptian religion; also then, it could not have been truly believed the mummified shells of human remains might ever regain living functions. Please compare:

 

The phrase rafter of satin, and roof of stone looks a parallel between impracticable construction and pretended belief. The poem has more reference to constructing: Worlds scoop their arcs, and firmaments row. The pyramids, triangular in shape, would be here remainders of unprecedented ancient totalitarianism, while the humanity continues to contend aristocratic forms of government. We may keep up the Pythagorean or geometric collocations here, as noted with One dignity for all.

COMING SOON: Emily Dickinson’s poetry with notes, First Series; free electronic format, $ 0.00; Creative Commons license 2.5.

NOTKA TŁUMACZKI

Nie jest prawdopodobnym, by wiersz odnosił się do Chrześcijaństwa. Także dzisiaj, wszyscy ludzie którzy mieliby wedle owych kredo dostąpić zbawienia nawet się jeszcze nie narodzili. Fraza the members of the resurrection lokalizuje: wiersz odnosi się do konkretnego środowiska, a Chrześcijaństwo było globalne już w czasach Emilii Dickinson. Poemat okazuje ironię udawanemu bądź błędnemu wierzeniu. Obydwa pojęcia (błędne zarówno jak udawane) mogą się stosować do religii starożytnego Egiptu; i wtedy nie było jak wierzyć, że mumie wydrążonych ludzkich zwłok kiedykolwiek mogły odzyskać życiowe funkcje. Proszę porównać:

 

WKRÓTCE: Poezja Emilii Dickinson w tłumaczeniu na polski, z przypisami, format elektroniczny. $ 1.99; Creative Commons license 2.5.

 

Fraza krokiew z satyny, z kamienia dach wygląda na paralelę między niepraktyczną budowlą a udawanym wierzeniem. Wiersz ma więcej odniesień do konstruowania: Światy sklepią łuki, kopuły rzędem stoją. Piramidy, trójkątne w kształcie, byłyby tu pozostałościami bezprecedensowego starożytnego totalitaryzmu, gdy ludzkość nadal kwestionuje arystokratyczne formy rządu. Możemy tu podtrzymać kolokacje pitagorejskie bądź też geometryczne, wzmiankowane w Jednej renomie.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s