Safe in their alabaster chambers

Safe in their alabaster chambers,
Untouched by morning and untouched by noon,
Sleep the meek members of the resurrection,
Rafter of satin, and roof of stone.

 

Light laughs the breeze in her castle of sunshine;
Babbles the bee in a stolid ear;
Pipe the sweet birds in ignorant cadence, —
Ah, what sagacity perished here!

 

Grand go the years in the crescent above them;
Worlds scoop their arcs, and firmaments row,
Diadems drop and Doges surrender,
Soundless as dots on a disk of snow.

 

*****

 

Bezpieczni w alabastru swoich izbach,
Nie tknięci jutrzenką, ni południem tknięci,
Potulnie śpią wspólnicy jakiego wskrzeszenia,
Krokiew z satyny, z kamienia dach.

 

Lekko się śmieje w zamku jej słonecznym bryza;
Na pszczoły bzdurzenie nieczuły jest słuch;
Ptaszki słodkie pogwizdują nutą naiwną —
Oj, cóż za mądrość przepadła tu!

 

Nad nimi, lata płyną wspaniale w rogu obfitym;
Światy łuki sklepią, zwieńczenia się mnożą,
Doże poddają, a diademy padają,
Jak szczelinki śnieżynek, milcząco.

 

TRANSLATOR’S NOTE

The phrase the members of the resurrection localizes: it is a notion in a specific environment the poem regards, hence my translation jakie wskrzeszenie. All people for the resurrection as in Christian creeds have not even been born yet, thus I do not think the poem would refer to Christianity. I interpret it as irony about pretended or erroneous belief. Both terms (erroneous as well as pretended) may apply to the ancient Egyptian religion: also then, it could not have been truly believed the mummified shells of human remains might ever regain living functions. Please compare

I render the phrase rafter of satin, and roof of stone literally, as krokiew z satyny, z kamienia dach: I think the poet makes a parallel of an implausible construct and pretended belief. The poem has more reference to constructing: Worlds scoop their arcs, and firmaments row. The pyramids (triangular in shape) would be artifacts of ancient feudalism, the form of government that humanity continues to contend.

POLSKI

Fraza the members of the resurrection lokalizuje; wiersz rozważa pojęcie w konkretnym środowisku, stąd mój przekład jakie wskrzeszenie. Wszyscy ludzie którzy mieliby dostąpić zbawienia wedle wyznań chrześcijańskich nawet się jeszcze nie narodzili, nie odnoszę więc poematu do Chrześcijaństwa. Interpretuję go jako ironię wobec udawanego czy błędnego wierzenia. Obydwa pojęcia (błędne zarówno jak udawane) można stosować do religii starożytnego Egiptu: i wtedy nie było jako wierzyć, że mumie wydrążonych ludzkich zwłok kiedykolwiek mogły odzyskać życiowe funkcje. Proszę porównać:

Poezja Emilii Dickinson w tłumaczeniu na polski, z przypisami, format elektroniczny. $ 1.99
Creative Commons license 2.5

Tłumaczę frazę rafter of satin, and roof of stone dosłownie, jako krokiew z satyny, z kamienia dach: myślę, że poetka dokonuje paraleli między konstruktem niewiarygodnym a udawanym wierzeniem. Wiersz ma więcej odniesień do konstruowania: Worlds scoop their arcs, and firmaments row. Piramidy (trójkątne w kształcie) byłyby tu artefaktami starożytengo feudalizmu, formy rządu z którą ludzkość spiera się nadal.</p

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s