I died for beauty

I died for beauty, but was scarce
Adjusted in the tomb,
When one who died for truth was lain
In an adjoining room.

 

He questioned softly why I failed?
“For beauty,” I replied.
“And I for truth, — the two are one;
We brethren are,” he said.

 

And so, as kinsmen met a night,
We talked between the rooms,
Until the moss had reached our lips,
And covered up our names.

 

*****

 

Dla piękna umarłam, ale było mnie mało
Upasowanej w grobie,
Gdy spoczął ten, co umarł za prawdę
W pokoju przyrodnim.

 

Gładko zapytał, dlaczego przegrana?
„Dla piękna”, odparłam.
„A ja dla prawdy — to jak dwoje;
My bratanki”, zagadał.

 

Jak krewniacy kiedy spotyka ich noc,
Rozmawialiśmy poprzez ściany,
Aż mech sięgnął naszych ust,
I zakrył imiona.

 

First print Time and Eternity poem X, 10

Johnson poem 449 | Franklin poem 448

TRANSLATOR’S NOTE

In poetry, the text comes in verses, and their ends often work as commas. Let us put text in one line, to see the role of the verse.

I died for beauty, but was scarce adjusted in the tomb

 

We could get the impression a person hardly fitted in a coffin. We yet may think about poetic punctuation:

I died for beauty, but was scarce, adjusted in the tomb

 

Indeed, the poetic person does not complain of lack of space, and soon gets company. Feel welcome to the Commentary: Poetic punctuation

 

The verse is mildly humorous and this is the spirit in which i translate the phrase „an adjoining room” as „pokój przyrodni”: when we compare the dictionary by Doroszewski, we get to senses for the word przyrodni as właściwy, przyrodzony, that is, łączny with someone or something, or bliski to someone or something.

 

I translate the word name as imię according to Doroszewski, who did not exclude second or family names from the term. The word „nazwanie” might mean a nickname as well, and language pragmatics happens not to require the phrase “name, first and second“. For example, a parliamentary journal anyway would not bring „Johnny”, „Tom”, „Annie”, or „Eve”, for an open vote. The use is not synonymous with anonymity, as Wikiversity speculates:

 

NOTKA TŁUMACZKI

W poezji, tekst mamy w wersach, a ich końce często działają jak przecinki. Złóżmy tekst w jedną linijkę, aby zobaczyć tę rolę wersu.

I died for beauty, but was scarce adjusted in the tomb

 

Moglibyśmy mieć wrażenie, że osoba ledwo pasowała do trumny. Możemy jednak pomyśleć o poetyckiej interpunkcji:

I died for beauty, but was scarce, adjusted in the tomb

 

Rzeczywiście, osoba poetycka nie uskarża się na przestrzeń, a wkrótce dostaje towarzystwo. Zapraszam do Komentarza: Poetycka interpunkcja.

 

Wiersz jest lekko humorystyczny i w takim właśnie duchu tłumaczę frazę „an adjoining room” jako „pokój przyrodni”: gdy porównamy słownik Doroszewskiego, doczytamy się sensu słówka przyrodni jak właściwy, przyrodzony, czyli łączny z kimś bądź czymś, lub komuś bądź czemuś bliski.

 

Słówko name przekładam jako imię wedle Doroszewskiego, który załączenia nazwiska z tym pojęciem nie wyklucza. Słówko „nazwanie” mogłoby też oznaczać przezwisko, natomiast bywa, że pragmatyka językowa nie wymaga frazy „imię i nazwisko”. Dla przykładu, zapis głosowania imiennego w parlamencie i tak nie przyniósłby wyniku jak „Jaś”, „Tomek”, „Ania”, czy „Ewa”. Zastosowanie to nie jest równoznaczne z anonimowością, jak spekuluje Wikiversity:

 

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s