I died for beauty

I died for beauty, but was scarce
Adjusted in the tomb,
When one who died for truth was lain
In an adjoining room.

 

He questioned softly why I failed?
“For beauty,” I replied.
“And I for truth, — the two are one;
We brethren are,” he said.

 

And so, as kinsmen met a night,
We talked between the rooms,
Until the moss had reached our lips,
And covered up our names.

 

*****

 

Dla piękna umarłam, ale było mnie mało
Upasowanej w grobie,
Gdy spoczął ten, co umarł za prawdę
W pokoju przyrodnim.

 

Gładko pytał, dlaczego przegrana?
„Dla piękna”, odparłam.
„A ja dla prawdy — to jak dwoje;
Bratanki będziem”, zagadał.

 

Jak krewniacy co spotkała ich noc,
Mówiliśmy poprzez ściany,
Aż mech sięgnął naszych ust,
I zakrył nasze imiona.

 

TRANSLATOR’S NOTE

In poetry, the text comes in lines, and their ends often work as commas. There may be no comma written or printed at the end of a line, but we get the text as if there were one. Let us put text in one line, to see the comma and line roles.

 

I died for beauty,

but was scarce adjusted in the tomb …

                          ——————–

We could get the impression a person hardly fitted in a coffin. If we think about the poetic punctuation,

 

I died for beauty,

but was scarce , adjusted in the tomb …

                          ——————–

Indeed, the poetic person did get company.

 

NOTA TŁUMACZKI

Wiersz pokazuje swój humorystyczny charakter już w pierwszej linijce: I died for beauty, but was scarce. Końce wersów często działają w poezji jak przecinki: może nie być na końcu wersu przecinka pismem czy drukiem, ale rozumiemy tekst, jakby był. Złóżmy tekst w jedną linijkę, żeby zobaczyć tę rolę przecinka i wersu.

 

I died for beauty, but was scarce adjusted in the tomb,

 

Moglibyśmy mieć wrażenie, że osoba ledwie mieściła się w trumnie, a wiersz nie jest narzekaniem na brak miejsca. Pomyślmy o interpukcji poetyckiej:

 

I died for beauty, but was scarce, adjusted in the tomb …

 

Rzeczywiście, osoba poetycka dostała towarzystwo.

 

Tłumaczę frazę „an adjoining room” jako „pokój przyrodni” w takim właśnie lekko humorystycznym duchu: gdy porównamy słownik Doroszewskiego, doczytamy się sensu słówka przyrodni jak właściwy, przyrodzony. Sensami słowka adjoining mogą być natomiast wyrażenia next or near in time or sequence (Merriam-Webster’s Collegiate® Dictionary), następujący bądź bliski, w czasie lub kolejności. Ponadto, pojęcia piękna i prawdy możemy mieć za przyrodnie także na poważnie.

 

Słowko name przekładam jako imię wedle Doroszewskiego, który załączenia nazwiska z tym pojęciem nie wyklucza.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s