Real: Naprawdę

I like a look of agony,
Because I know it’s true;
Men do not sham convulsion,
Nor simulate a throe.

 

The eyes glaze once, and that is death.
Impossible to feign
The beads upon the forehead
By homely anguish strung.

 

*****

 

Biorę przykład z agonii,
Bo wiem, że to prawda;
Drgawką nie igra człowiek,
Ani zwodzi spazmem.

 

Błysną łzą oczy, nastaje śmierć.
Nie da się udawać
Potu na czole kropelek
Prostym nizanych konaniem.

 

First print Time and Eternity poem XII, 12

Johnson poem 241 | Franklin poem 339

TRANSLATOR’S NOTE

Emily Dickinson used the articles cognitively. I like a look of agony denies fondness: we would have the look of agony, then. I lost a world (Time and Eternity, XXXVI, Lost) does not pronounce the end of the world. Feel welcome to the Commentary: Word sense and human living experience.

 

For the verb to like, we may refer to Webster 1828, page 54. It has senses as to liken, quoted after Shakespeare, or to choose, quoted after Locke.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Emilia Dickinson używała przedimków kognitywnie. I like a look of agony przeczy upodobaniu: mielibyśmy wtedy the look of agony. I lost a world (XXXVI, Zawieruszony) nie ogłasza końca świata, the world. Zapraszam do Komentarza: Sens słowa a ludzkie doświadczenie życiowe.

 

Dla czasownika to like, możemy sprawdzić Webstera 1828, stronę 54. Ma ona znaczenia jak naśladować, cytowane za Szekspirem, bądź wybrać, cytowane za Lockiem.

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.