Real: Naprawdę

I like a look of agony,
Because I know it’s true;
Men do not sham convulsion,
Nor simulate a throe.

 

The eyes glaze once, and that is death.
Impossible to feign
The beads upon the forehead
By homely anguish strung.

 

*****

 

Biorę przykład z agonii,
Bo wiem, że to prawda;
Człowiek nie finguje drgawką,
Ni łudzi spazmem.

 

Raz się zaszklą oczy oczy — i to śmierć:
Niemożliwym jest udawać
Potu na czole perlenie
Prostym nawleczone konaniem.

 

TRANSLATOR’S NOTE

Emily Dickinson used the articles consciously. I like a look of agony (Time and Eternity, XII, Real) declines fondness: we would have the look of agony, then. I lost a world (Time and Eternity, XXXVI, Lost) does not pronounce the end of the world.

 

NOTA TŁUMACZKI

Emilia Dickinson używała przedimków świadomie. I like a look of agony przeczy upodobaniu: wtedy, fraza mówiłaby the look of agony, szczególnie względem homely anguish, zwykłego, prostego umierania, które jest losem większości ludzi. Podobnie, I lost a world (XXXVI, Zawieruszony) nie ogłasza zagubienia świata, the world. Czasownik to like miał znaczenie to liken, jak podaje słownik Webstera z 1828 roku, a wszystkie zastosowania tego słówka jako rzeczownika, przymiotnika, bądź pzysłówka odnoszą się do podobieństwa.

 

Gdyby przetłumaczyć I like a look of agony jako Lubię widok agonii, tłumaczenie powrotne na język oryginału dałoby I like the look of agony.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s