The funeral: Pogrzeb

That short, potential stir
That each can make, but once,
That bustle so illustrious
‘T is almost consequence,
Is the eclat of death.

 

Oh, thou unknown renown
That not a beggar would accept,
Had he the power to spurn!

 

*****

 

Krótkie, potencjalne szarpnienie,
Co każdy może, ale jeden raz;
To pośpieszenie tak znamienne
Co niemal jest jak konsekwencja —
To olśnienie śmierci.

 

O, nieznane ty uznanie,
Co ni żebrak by utwierdził,

Gdyby mógł odprawić!

 

First print Time and Eternity poemXIII, 13

J poem 1307 | Fr poem 1363

TRANSLATOR’S NOTE

Having compared other poems, I decided to use the comma with the line That each can make, but once: physiological death is irreversible, in Emily Dickinson’s verses. Feel welcome to the Commentary: Poetic punctuation.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Porównawszy inne poematy, zdecydowałam się postawić przecinek w wersie That each can make, but once: śmierć fizjologiczna jest nieodwracalna, w wersach Emilii Dickinson. Zapraszam do Komentarza: Poetycka interpunkcja.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s