Playmates: Kompani

God permits industrious angels
Afternoons to play.
I met one, — forgot my school-mates,
All, for him, straightway.

 

God calls home the angels promptly
At the setting sun;
I missed mine. How dreary marbles,
After playing Crown!

 

*****

 

Bóg pracowitym aniołom pozwala
Bawić się w popołudnia.
Spotkałam jednego — kumpli podziałam
Dla niego, absolutnie.

 

Bóg zaraz woła anioły do domu,
Kiedy zachodzi słońce;
Tęskno mi było, i marble markotne,
Po zawodach w koronkę!

 

First print Time and Eternity poem XVIII, 18

Johnson poem 231 | Franklin poem 245

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

Emily Dickinson used Latin and Greek language particles, to build abstract imagery. We can compare the particle –lus– for Playmates.

 

  • Latin: collusor, companion at play; condiscipulus, school-mate; angelus, a messenger, an angel; lapillus, small stone, pebble; lusus, a game; Greek: ὁμηλυσία, omelusia, companionship. Feel welcome to the Commentary: The Greek and Latin inspiration.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

NOTKA TŁUMACZKI

Emilia Dickinson używała greckich i łacińskich cząstek językowych, aby budować abstrakcyjną wyobrażeniowość. Porównajmy cząstkę –lus– dla Kompanów.

 

  • Łacina: collusor, kompan w zabawie; condiscipulus, kumpel ze szkoły; angelus, posłannik, anioł; lapillus, kamyk, minerał; lusus, gra, zawody; greka: ὁμηλυσία, omelusia, towarzystwo. Zapraszam do Komentarza: Inspiracja greką i łaciną.

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.