Resurgam

At last to be identified!
At last, the lamps upon thy side,
The rest of life to see!
Past midnight, past the morning star!
Past sunrise! Ah! what leagues there are
Between our feet and day!

 

*****

 

Wreszcie, rozpoznawanie!
Wreszcie, przy boku twoim, z lampami,
Życia resztę zobaczyć!
Przy nocy środku; gwieździe jutrzennej!
Przy słońca wschodzie! Ach! Całe mile
Między stopami a dniem!

First print Time and Eternity poem XIX, 29
Johnson poem 174 | Franklin poem 172

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

The verse is suggestive of night time observation of the sky. We also may refer to Wikipedia and compare Galileo Galilei’s experimental method for observers with lanterns to measure the speed of light. Wikipedia, Galileo Galilei.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Wiersz sugeruje nocne obserwowanie nieba. Możemy też zwrócić się do Wikipedii i porównać eksperymentalną metodę Galileo Galiei dla pomiaru prędkości światła przez dwóch obserwatorów z lampami. Wikipedia, Galileo Galilei.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s