Except to heaven, she is nought

Except to heaven, she is nought;
Except for angels, lone;
Except to some wide-wandering bee,
A flower superfluous blown.

 

Except for winds, provincial;
Except by butterflies,
Unnoticed as a single dew
That on the acre lies.

 

The smallest housewife in the grass,
Yet take her from the lawn,
And somebody has lost the face
That made existence home!

 

*****

 

Nie dla niebios, niczym jest ona
Nie od aniołów, osamotniona;
Nie dla pewnej wędrownej pszczoły
Kwiatem li nad liczbę urosłym.

 

Nie dla wiatrów, prowincjonalna;
Nie wedle uznania motyla
Bagatelna jak rosy drobina
Co się nad akrem pochyla.

 

Śród traw gospodyni najmniejsza,
Lecz starczy z murawy chwycić ją
I już twarzy służyć nie będzie,
Co egzystencję przeniosła w dom!

First print Time and Eternity poem XXX, 30
Johnson poem 154 | Franklin poem 173

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

The verse looks a warning against picking flowers from the lawn. 🙂

 

NOTKA TŁUMACZKI

Wiersz wygląda na ostrzeżenie by nie zrywać kwiatków z trawnika. 🙂

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s