Except to heaven, she is nought

Except to heaven, she is nought;
Except for angels, lone;
Except to some wide-wandering bee,
A flower superfluous blown.

 

Except for winds, provincial;
Except by butterflies,
Unnoticed as a single dew
That on the acre lies.

 

The smallest housewife in the grass,
Yet take her from the lawn,
And somebody has lost the face
That made existence home!

 

*****

 

Nie dla niebios, niczym jest ona
Nie od aniołów, osamotniona;
Nie dla pewnej pszczoły wędrownej
Kwiatem li nad liczbę urosłym.

 

Nie dla wiatrów, prowincjonalna;
Nie dla motyli,
Błaha jak rosy pył
Co się nad akrem chyli.

 

Śród traw gospodyni najmniejsza,
Lecz starczy z murawy chwycić ją
I już twarzy służyła nie będzie,
Co egzystencję przeniosła w dom!

 

TRANSLATOR’S NOTE

The verse warns against picking flowers from the lawn. 🙂

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s