I reason, earth is short

I reason, earth is short,
And anguish absolute,
And many hurt;
But what of that?

 

I reason, we could die:
The best vitality
Cannot excel decay;
But what of that?

 

I reason that in heaven
Somehow, it will be even,
Some new equation given;
But what of that?

 

*****

 

Na rozum, świat jest krótki,
A katusza bez granic,
I wielu ból okrutny;
Ale co z tego?

 

Na rozum, umrzeć można:
I największa żywotność
Z rozpadem nie podoła;
Ale co z tego?

 

Na rozum, w niebiesiech
Jakoś kwita będziemy,
Z równaniem jakimś lepszym;
Ale co z tego?

 

First print Time and Eternity poem XXIII, 23

Johnson poem 301 | Franklin poem 403

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.