I REASON, EARTH IS SHORT

Na rozum, świat jest krótki,
A katusza bez granic,
I wielu ból okrutny;
Ale co z tego?

Na rozum, umrzeć można:
I największa żywotność
Z rozpadem nie podoła;
Ale co z tego?

Na rozum, w niebiesiech
Jakoś kwita będziemy,
Z równaniem jakimś lepszym;
Ale co z tego?

*****
First print Time and Eternity poem XXIII, 23
Johnson poem 301 | Franklin poem 403
*****

I reason, earth is short,
And anguish absolute,
And many hurt;
But what of that?

I reason, we could die:
The best vitality
Cannot excel decay;
But what of that?

I reason that in heaven
Somehow, it will be even,
Some new equation given;
But what of that?

The content may be used under any of the following licenses,
Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.