The first lesson: Pierwsza lekcja

Not in this world to see his face
Sounds long, until I read the place
Where this is said to be
But just the primer to a life
Unopened, rare, upon the shelf,
Clasped yet to him and me.

 

And yet, my primer suits me so
I would not choose a book to know
Than that, be sweeter wise;
Might some one else so learned be,
And leave me just my A B C,
Himself could have the skies.

 

*****

 

Nie na tym świecie twarz jego widzieć
Długo, nim patrzę w wyimek
Gdzie mówią, że to jest
W elementarzu tym, życiowym
Rzadkim, na półce, a zamknionym
Klamerką, li dla niego i mnie.

 

A miły mój elementarz mi tak,
Że nie wybrałabym książki ja znać
Raczej niż ta, mądrością najsłodsza;
Inni niech będą uczeni dalece,
Mnie pozostawcie moje Abece,
On może trzymać przestworza.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s