She went as quiet as the dew

She went as quiet as the dew
From a familiar flower.
Not like the dew did she return
At the accustomed hour!

 

She dropt as softly as a star
From out my summer’s eve;
Less skilful than Leverrier
It’s sorer to believe!

 

*****

 

Ustąpiła cicho jak rosa
Ze znajomego kwiatu.
Nie jak rosa, wróciła
O porze zwyczajnej!

 

Poddała się miękko jak gwiazda,
Spadłszy w mój wieczór letni;
Mniej zdolnej niż Leverrier,
Niesporo wierzyć jest!

First print Time and Eternity poem XVIII, 28
Johnson poem 149 | Franklin poem 159

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s