Dying: Umieranie

The sun kept setting, setting still;
No hue of afternoon
Upon the village I perceived, —
From house to house ‘t was noon.

 

The dusk kept dropping, dropping still;
No dew upon the grass,
But only on my forehead stopped,
And wandered in my face.

 

My feet kept drowsing, drowsing still,
My fingers were awake;
Yet why so little sound myself
Unto my seeming make?

 

How well I knew the light before!
I could not see it now.
‘T is dying, I am doing;
I’m not afraid to know.

 

*****

 

Dalej a dalej, słońce się osuwało;
Popołudnia barwy ni jednej
W całej wiosce widziałam —
Dom w dom, południe trwało.

 

Dalej a dalej, poprószyło zmierzchaniem;
Rosy ni kropli na trawach,
Na czoło mi tylko wzeszła,
I twarz obwędrowała.

 

Dalej a dalej, stopy mi zasypiały,
A dłonie nadal przytomne;
Lecz dlaczego dźwięku mało
Samej o sobie niosę?

 

Światło, jak dobrze mi przedtem było znane!
Teraz nie jest mi widome.
Umieraniu się oddaję;
Nie strach mi, być świadomą.

 

First print Time and Eternity XXV, 25

J poem 692 | Fr poem 715

TRANSLATOR’S NOTE

Polish and English differ in perceiving body parts. American English will have fingers and toes. Polish will generally have specialized limb parts, palce, both with hands and feet; hence dłonie in my translation for Dying (Time and Eternity, XXV). Feel welcome to the Commentary: Linguistic realities.

NOTA TŁUMACZKI

Polski i amerykański angielski różnią się w ujmowaniu części ciała. Amerykański będzie mieć fingers oraz toes. Polski ogółem wyspecjalizowane części kończyn, palce, zarówno u rąk jak stóp; stąd dłonie w moim przekładzie Umierania (Czas a Wieczność, XXV). Zapraszam do Komentarza: Rzeczywistości językowe

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.