To know just how he suffered would be dear

To know just how he suffered would be dear;
To know if any human eyes were near
To whom he could intrust his wavering gaze,
Until it settled firm on Paradise.

 

To know if he was patient, part content,
Was dying as he thought, or different;
Was it a pleasant day to die,
And did the sunshine face his way?

 

What was his furthest mind, of home, or God,
Or what the distant say
At news that he ceased human nature
On such a day?

 

And wishes, had he any?
Just his sigh, accented,
Had been legible to me.
And was he confident until
Ill fluttered out in everlasting well?

 

And if he spoke, what name was best,
What first,
What one broke off with
At the drowsiest?

 

Was he afraid, or tranquil?
Might he know
How conscious consciousness could grow,
Till love that was, and love too blest to be,
Meet — and the junction be Eternity?

 

*****

 

Rozumieć byłoby drogim, bodaj jak to znosił;
Czy było się tam zbliżyć ludzkim oczom
Aby zawierzył spojrzenie rozchwiane,
Nim się ustatkowało w pozieranie Raju.

 

Wiedzieć czy cierpliwy, czy uładzony,
Wedle wiary umierał, czy odstręczony;
Czy dzień mu był dobry do umierania,
Czy jego drogę słońce też uświecało?

 

Czy wzgląd miał na dom, czy na Boga,
A dalecy, co rzeką
Na wieść, że naturę ludzką rzucił
Dnia takiego?

 

Jakie, czy miał życzenia?
Tylko jego oddech, akcentowany
Dorozumieć się dało.
I czy miał ufanie, nim
Nietrafnie tak mu przyszło iść w wieczne dale?

 

Gdy mówił, które imię lepsze,
Które pierwsze,
Czy było jakie wołanie
W najcięższym przysypianiu?

 

Bał się, czy był stały?
Czy by znał
Jak świadomą może róść jaźń,
Nim miłość co była, a za szczęśliwą by trwać,
Spotyka — a Wieczność rozstajem?

 

TRANSLATOR’S NOTE

The Unabridged, Webster 1828 explication to the verb to suffer is to be affected, to sustain. The verse does not elaborate on pain. It makes the impression as someone would be cognitively witnessing people talking after someone’s death, hence the Polish verb znosić, also close to endure.

 

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s