Two swimmers wrestled on the spar

Two swimmers wrestled on the spar
Until the morning sun,
When one turned smiling to the land.
O God, the other one!

 

The stray ships passing spied a face
Upon the waters borne,
With eyes in death still begging raised,
And hands beseeching thrown.

 

*****

 

Pływaków dwóch względem sportu się mierzyło,
Aż zalśniło poranne słońce,
I obejrzał się jeden z uśmiechem na ląd —
Boże, gdzież teraz może być on!

 

Twarz wyśledziły statki mimo płynące
Przy powierzchni wody niesioną;
Nieżywe, nadal w górę oczy, prosząco,
Szukając, ręce rozrzucone.

First print Time and Eternity poem XVI, 26
Johnson poem 201 | Franklin poem 227

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s