Sleep is supposed to be

Sleep is supposed to be,
By souls of sanity,
The shutting of the eye.

 

Sleep is the station grand
Down which on either hand
The hosts of witness stand!

 

Morn is supposed to be,
By people of degree,
The breaking of the day.

 

Morning has not occurred!
That shall aurora be
East of eternity;

 

One with the banner gay,
One in the red array, —
That is the break of day.

 

*****

 

Sen jest spodziewanym,
Od dusz umiarkowanych,
Zamknieniem oka.

 

Sen jest jak stacja szeroka
Po której obu stronach
Świadków stoi orszak!

 

Poranek jest oczekiwanym,
Od ludzi szkolnie wychowanych,
Początkiem dnia.

 

Poranek nie przyszedł nam!
Będzie to poranna zorza
Na wieczności wschodzie;

 

Taka z wesoła chorągwią,
I czerwieni wątkiem —
Taki jest dnia początek.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s