Sleep is supposed to be

Sleep is supposed to be,
By souls of sanity,
The shutting of the eye.

 

Sleep is the station grand
Down which on either hand
The hosts of witness stand!

 

Morn is supposed to be,
By people of degree,
The breaking of the day.

 

Morning has not occurred!
That shall aurora be
East of eternity;

 

One with the banner gay,
One in the red array, —
That is the break of day.

 

*****

 

Jest o śnie domniemywanym,
Od dusz umiarkowanych,
Zamknienie się oka.

 

Sen jest jak stacja szeroka,
Po której obu stronach
Świadków stoi orszak!

 

Domniemanym jest poranek,
Od ludzi z tytułami,
Rozpoczęciem się dnia.

 

A poranek nie przyszedł nam!
Będzie to poranna zorza
Na wschód od wieczności;

 

Taka z wesołą chorągwią,
Czerwieniącym się wątkiem —
To jest dnia początek.

First print Time and Eternity poem XXXVIII, 38
Johnson poem 13 | Franklin poem 35

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s