DEATH IS A DIALOGUE

Śmierć to aby dialog
Ducha z prochem marnym.
„Znikaj”, Śmierć mówi. Duch: „O pani,
Inne mam ufanie.”

Śmierć wątpi, spod ziemi się kłóci.
A duch się odwraca,
I na dowód tylko, odkłada,
Powłokę z ciała.

*****
First print Time and Eternity poem XXXI, 31
Johnson poem 976 | Franklin poem 973
*****

Death is a dialogue between
The spirit and the dust.
“Dissolve,” says Death. The Spirit, “Sir,
I have another trust.”

Death doubts it, argues from the ground.
The Spirit turns away,
Just laying off, for evidence,
An overcoat of clay.

The content may be used under any of the following licenses,
Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.