Lost: Zawieruszony

I lost a world the other day.
Has anybody found?
You’ll know it by the row of stars
Around its forehead bound.

 

A rich man might not notice it;
Yet to my frugal eye
Of more esteem than ducats.
Oh, find it, sir, for me!

 

*****

 

Świat jakiś zgubiłam, dni temu parę.
Czy znalazł go ktoś?
Rozpoznać po gwiezdnym rzędzie się daje
Na czele i w krąg.

 

Bogaczowi nań nie zważać,
Lecz na skromne oko moje,
Nad dukaty jest szacowny.
Pan go znajdzie, proszę pana!

First print Time and Eternity poem XXXVI, 36
Johnson poem 181 | Franklin poem 209

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

Emily Dickinson used the articles cognitively. I like a look of agony (Time and Eternity, XII, Real) declines fondness: we would have the look of agony. I lost a world (Time and Eternity, XXXVI, Lost) does not pronounce the end of the world. Feel welcome to the Commentary: Word sense and human living experience.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Emilia Dickinson używała przedimków kognitywnie. I like a look of agony (Time and Eternity, XII, Real) przeczy upodobaniu: mielibyśmy wtedy the look of agony. I lost a world (Time and Eternity, XXXVI, Lost) nie ogłasza końca świata, the end of the world. Zapraszam do Komentarza: Sens słowa a ludzkie doświadczenie życiowe.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.