LOST: ZAWIERUSZONY

Świat jakiś zgubiłam, dni temu parę.
Czy znalazł go ktoś?
Rozpoznać po gwiezdnym rzędzie się daje
Na czele i w krąg.

Bogaczowi nań nie zważać,
Lecz na skromne oko moje,
Nad dukaty jest szacowny.
Pan go znajdzie, pana proszę!

*****
First print Time and Eternity poem XXXVI, 36
Johnson poem 181 | Franklin poem 209
*****

I lost a world the other day.
Has anybody found?
You’ll know it by the row of stars
Around its forehead bound.

A rich man might not notice it;
Yet to my frugal eye
Of more esteem than ducats.
Oh, find it, sir, for me!

The content may be used under any of the following licenses,
Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.