It was too late for man

It was too late for man,
But early yet for God;
Creation impotent to help,
But prayer remained our side.

 

How excellent the heaven,
When earth cannot be had;
How hospitable, then, the face
Of our old neighbor, God!

 

*****

 

Późno było człowiekowi,
Ale pora młoda Bogu;
Stworzenie pomóc niezdolne;
Modlitwa po naszej stronie.

 

Jakże wyborne niebiosa,
Gdy ziemi nie da się posiąść;
Jakże oblicze gościnne
Sąsiada dobrego, Boga!

First print Time and Eternity poem XXXII, 32
Johnson poem 623 | Franklin poem 689

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s