MINE: MÓJ!

Mine by the right of the white election!
Mine by the royal seal!
Mine by the sign in the scarlet prison
Bars cannot conceal!

 

Mine, here in vision and in veto!
Mine, by the grave’s repeal
Titled, confirmed, — delirious charter!
Mine, while the ages steal!

 

*****

 

Mój, prytejskim wybierania prawem!
Mój, stemplem królewskim!
Mój, znakiem w kazamacie szkarłatnym
Co kratom go nie kryć!

 

Mój, poglądu względem i zakazu!
Mój, odprawą śmierci!
Tytuł, sankcja — bez umiaru kartą!
Mój, gdy kradną wieki!

First print Love poem I, 1
Johnson poem 528 | Franklin poem 411

 

TRANSLATOR’S NOTE

Mine suggests me of a rare book, possibly on Greek poetry or philosophy. The white vote was that of approval in ancient Greece, which in matters of the state yet had to be affirmed by officials named the prytaneis, hence prytejskim wybierania prawem, in my translation.

 

No contemporary political interpretation for a vote would apply. First “white primaries” were held after 1890, and Emily Dickinson died in 1886.

 

Therefore, the royal seal, in Polish stempel królewski, would be the ex libris, a stamp literally to say, from among the books owned by…

 

Webster 1828 dictionary, display page 544 derives delirium from balking or wandering off the furrow, in ploughing. Ex libirs pages usually have been those without the page number.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

NOTKA TŁUMACZKI

Mój sugeruje mi rzadką książkę, możliwie o greckiej poezji lub filozofii. W antycznej Grecji “białe głosowanie” oznaczało akceptację, która jednak w sprawach stanu musiała być zatwierdzona przez urzędników nazywanych prytanami, stąd prytejskim wybierania prawem, w moim przekładzie.

 

Żadna współczesna interpretacja głosowania się nie stosuje. Pierwsze „białe wybory” odbyły się w roku 1890, a Emilia Dickinson zmarła w 1886.

 

Takowoż royal seal, po polsku stempel królewski, byłby ex librisem, pieczątką mówiącą dosłownie spomiędzy książek należących do…

 

Słownik Webstera 1828, strona ekspozycji 544 wywodzi delirium od opuszczania miejsc, bądź wybaczania z bruzdy, w orce. Kartki ex libirs są zazwyczaj tymi bez numeru strony.

 

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.