MINE: MÓJ!

Mój, prytanów głosowania prawem!
Mój, stemplem królewskim!
Mój, znakiem z kazamaty szkarłatu,
Co kratom jej nie kryć!

Mój, w miejscu, punkt widzenia i weto!
Mój, ciemnicy przeciw!
Tytuł, akcept — niepoczytna karta!
Mój, gdy kradną wieki!

*****
First print Love poem I, 1
Johnson poem 528 | Franklin poem 411
*****

Mine by the right of the white election!
Mine by the royal seal!
Mine by the sign in the scarlet prison
Bars cannot conceal!

Mine, here in vision and in veto!
Mine, by the grave’s repeal
Titled, confirmed, — delirious charter!
Mine, while the ages steal!

The content may be used under any of the following licenses,
Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.