Mine: Mój!

Mine by the right of the white election!
Mine by the royal seal!
Mine by the sign in the scarlet prison
Bars cannot conceal!

 

Mine, here in vision and in veto!
Mine, by the grave’s repeal
Titled, confirmed,-— delirious charter!
Mine, while the ages steal!

 

*****

 

Mój, prytejskim wybierania prawem!
Mój, stemplem królewskim!
Mój, znakiem w kazamacie szkarłatnym
Co kratom go nie kryć!

 

Mój, poglądu względem i zakazu!
Mój, odprawą śmierci!
Tytuł, sankcja — bez umiaru karta!
Mój, gdy kradną wieki!

 

TRANSLATOR’S NOTE

Mine suggests me of a rare book, possibly on Greek poetry or philosophy. The white vote was that of approval in ancient Greece, which in matters of the state yet had to be affirmed by officials named the prytaneis, hence prytejskim wybierania prawem, in my translation.

 

Therefore, the royal seal, in Polish, pieczęć ta monarsza, would be the ex libris, a stamp literally to say, from among the books owned by… The verse equals the skill and pleasure of reading with a royal dignity.

 

No contemporary political interpretation for the vote would apply. First “white primaries” were held after 1890, and Emily Dickinson died in 1886.

 

NOTA TŁUMACZKI

Mój sugeruje mi rzadką książkę, możliwie o greckiej poezji lub filozofii. W antycznej Grecji “białe głosowanie” oznaczało akceptację, która jednak w sprawach stanu musiała być zatwierdzona przez urzędników nazywanych prytanami, stąd prytejskim wybierania prawem, w moim przekładzie.

 

Takowoż “royal seal”, po polsku pieczęć królewska, byłaby ex librisem, pieczątką mówiącą dosłownie spomiędzy książek należących do… Wiersz zrównuje przyjemność czytania z godnością królewską.

 

Żadna współczesna interpretacja głosowania się nie stosuje. Pierwsze „białe wybory” odbyły się w roku 1890, a Emilia Dickinson zmarła w 1886.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s