EMANCIPATION: EMANCYPACJA

Torturom nie imać się mnie,
Dusza ma niepodległą jest.
Ze śmiertelną moją kością
Mocniejszy czynnik się łączy,
Co go piłą nie ukłujesz
Ani bułatem rozprujesz.
Dwa zatem ciała istnieją:
Spętasz — to uleci jedno.

Orzeł z gniazda jego
Uchodzi nie łatwiej
I nieba sięga
Niż twoja biegłość.

Jednak okazać się możesz
Własnym swoim wrogiem;
Niewolę masz w świadomości,
Tak samo swobodę.

*****
First print Time and Eternity poem XXXV, 35
Johnson poem 384 | Franklin poem 649
*****

No rack can torture me,
My soul’s at liberty.
Behind this mortal bone
There knits a bolder one
You cannot prick with saw,
Nor rend with scymitar.
Two bodies therefore be;
Bind one, and one will flee.

The eagle of his nest
No easier divest
And gain the sky,
Than mayest thou.

Except thyself may be
Thine enemy;
Captivity is consciousness,
So’s liberty.

The content may be used under any of the following licenses,
Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.