Emancipation: Emancypacja

No rack can torture me,
My soul’s at liberty.
Behind this mortal bone
There knits a bolder one.

 

You cannot prick with saw,
Nor rend with scymitar.
Two bodies therefore be;
Bind one, and one will flee.

 

The eagle of his nest
No easier divest
And gain the sky,
Than mayest thou.

 

Except thyself may be
Thine enemy;
Captivity is consciousness,
So’s liberty.

 

*****

 

Torturom nie imać się mnie,
Dusza moja wolną jest.
Ze śmiertelną tą kością
Pierwiastek mocniejszy się łączy.

 

Piłą nie ukłujesz,
Ni bułatem rozprujesz.
Dwa są zatem ciała;
Spętasz — jedno by ulatywało.

 

Orzeł z gniazda
Uchodzi nie łatwiej
I sięga nieba,
Niż twoja biegłość.

 

Jednak okazać się możesz
Własnym swoim wrogiem;
Jasyr masz w świadomości,
Tak samo swobodę.

 

TRANSLATOR’S NOTE

Ancient philosophers organized concepts in categories. The word category comes from Greek katēgoria, predication, category. We can interpret Emily Dickinson’s lines as captivity belongs with the category of consciousness; one is aware if captive, and it is the same with the state or condition of being free, hence,
Jasyr masz w świadomości,
Tak samo swobodę.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s