The daisy follows soft the sun

The daisy follows soft the sun,
And when his golden walk is done,
Sits shyly at his feet.
He, waking finds the flower near.
“Wherefore, marauder, art thou here?
“Because, sir, love is sweet!”

 

We are the flower, Thou the sun!
Forgive us, if as days decline,
We nearer steal to Thee,
Enamoured of the parting west,
The peace, the flight, the amethyst,
Night’s possibility!

 

*****

 

Aster polny wałęsa się za słońcem,
A gdy skończony jego spacer złociem,
Nieśmiale siada u słońca stóp.
Ono, zbudzone, kwiatuszek widzi tuż.
„Skąd się tu wziął maruder, taki jak ty?”
„Albowiem miłość słodka jest mi!”

 

My kwiecie jesteśmy, a ty świecenie!
Wybacz, jak razem z dnia skróceniem,
Bliżej zakradniemy się Ciebie —
Zachodnim dnia rozkochani rozstajem,
Ten spokój, ametystowe rozsianie,
Widok na nocne poczywanie!

First print Time and Eternity poem XXXIV, 34
Johnson poem 106 | Franklin poem 161

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s