Along the Potomac: Z Potomakiem

When I was small, a woman died.
To-day her only boy
Went up from the Potomac,
His face all victory.

 

To look at her; how slowly
The seasons must have turned
Till bullets clipt an angle,
And he passed quickly round!

 

If pride shall be in Paradise
I never can decide;
Of their imperial conduct,
No person testified.

 

But proud in apparition,
That woman and her boy
Pass back and forth before my brain,
As ever in the sky.

 

*****

 

Gdy byłam mała, zmarła kobieta.
Jej syn jedyny, dzisiaj
Z Potomakiem przyszedł,
Twarz wiktorią cała nakryta.

 

Patrząc tak na nią; jak powoli
Roku pory mijać musiały
Nim nadciągnęła palba pod kątem,
Gdy on obok przechodził!

 

Czy mieć dumę w Raju
Nie mi wyważyć;
Manier ich mocarnych
Nikt nie zaświadczył.

 

Lecz dumnych obydwoje,
Kobieta i jej chłopiec
Mi przed umysłem, w tę i z powrotem,
Jak w niebo patrzę.

First print Time and Eternity poem XXXIII, 33
Johnson poem 596 | Franklin poem 518

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s