Along the Potomac: Z Potomakiem

When I was small, a woman died.
To-day her only boy
Went up from the Potomac,
His face all victory.

 

To look at her; how slowly
The seasons must have turned
Till bullets clipt an angle,
And he passed quickly round!

 

If pride shall be in Paradise
I never can decide;
Of their imperial conduct,
No person testified.

 

But proud in apparition,
That woman and her boy
Pass back and forth before my brain,
As ever in the sky.

 

*****

 

Gdy byłam mała, umarła kobieta.
Jej syn jedyny dzisiaj
Z Potomakiem przyszedł,
Twarz wiktorią cała nakryta.

 

A patrząc tak na nią; jak powoli
Roku pory mijać musiały
Nim się kule spotkały pod kątem,
A on szybko szedł, niedaleko!

 

Czy mieć dumę w Raju
Nie mi wyważyć;
Manier ich mocarnych
Nikt nie zaświadczył.

 

Ale dumnych obydwoje,
Kobieta i jej chłopiec
Mi przed oczami, w tę i z powrotem,
Jak w niebo patrzę.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s