Alter? When the hills do

Alter? When the hills do.
Falter? When the sun
Question if his glory
Be the perfect one.

 

Surfeit? When the daffodil
Doth of the dew:
Even as herself, O friend!
I will of you!

 

*****

 

Zmienić się? Kiedy wzgórza.
Zachwiać? Kiedy słońce
Zwątpi, czy doskonałą
Aby jego obręcz.

 

Znudzić się? Kiedy żonkil
Znudzi się rosą:
A sama, przyjacielu!
Tak też ja tobą!

First print Love poem III, 3
Johnson poem 729 | Franklin poem 755

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.