Suspense: Suspens

Elysium is as far as to
The very nearest room,
If in that room a friend await
Felicity or doom.

 

What fortitude the soul contains,
That it can so endure
The accent of a coming foot,
The opening of a door!

 

*****

 

Błogość to jak stąd
W najbliższy pokój, skąd
Przyjaciel wyczekuje
Radości lub klątw.

 

Jakąż siłę dusza obejmuje,
Iż tak się umie ostać
Akcentowi nadchodzących kroków,
Drzwiom otwierającym!

First print Love poem IV, 4
Johnson poem 1760 | Franklin poem 1590

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.