If you were coming in the fall

If you were coming in the fall,
I’d brush the summer by
With half a smile and half a spurn,
As housewives do a fly.

 

If I could see you in a year,
I’d wind the months in balls,
And put them each in separate drawers,
Until their time befalls.

 

If only centuries delayed,
I’d count them on my hand,
Subtracting till my fingers dropped
Into Van Diemen’s land.

 

If certain, when this life was out,
That yours and mine should be,
I’d toss it yonder like a rind,
And taste eternity.

 

But now, all ignorant of the length
Of time’s uncertain wing,
It goads me, like the goblin bee,
That will not state its sting.

 

*****

 

Jeśli cię oczekiwać jesienią,
Lato pchnęłabym w wymieciny
W nogi trącenia i uśmiechu pół,
Jak robią z muchą gospodynie.

 

Jeśli to w rok mi zobaczyć ciebie,
Miesiące bym zwinęła w kłębki,
A każdy do szufladeczki jednej,
Do czasu, aż pora nadejdzie.

 

Jeśli wieki jedynie cię czekać,
Liczyłabym je na mej ręce,
Odejmując, aż opadną palce
Na mianem Van Diemena ziemię.

 

Jeśli jest pewnym, po tym żywocie
Dalej istnieć, mnie oraz tobie,
Odrzuciłabym ten, jak otoczkę,
By sobie wieczności smakować.

 

Lecz teraz, wymiaru nieuczoną
Niepewnego ramienia czasu,
Chochlik mnie podszczypuje jak pszczoła,
Co swego żądła nie okaże.

First print Love poem VI, 6
Johnson poem 511 | Franklin poem 356

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.