Transplanted: Przeniesienie

As if some little Arctic flower,
Upon the polar hem,
Went wandering down the latitudes,
Until it puzzled came
To continents of summer,
To firmaments of sun,
To strange, bright crowds of flowers,
And birds of foreign tongue!

 

I say, as if this little flower
To Eden wandered in —
What then? Why, nothing, only,
Your inference therefrom!

 

*****

 

Gdyby kwiatek jakiś arktyczny,
Na polarnym obrąbku,
Równoleżnikom w dół powędrował,
Aż by doszedł zdumiony
Do letniej pory kontynentów,
Do firmamentów słońca,
Obcych kwiatów jasnych zbiegowisk,
I ptaszyn innej mowy!

 

Tak myślę, gdyby ten kwiatuszek
Zawitał do Edenu —
Co wtedy? No cóż, nic, jedynie
Twoje tu domyślenie!

First print Love poem X, 10
Johnson poem 180 | Franklin poem 177

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.