Have you got a brook in your little heart

Have you got a brook in your little heart,
Where bashful flowers blow,
And blushing birds go down to drink,
And shadows tremble so?

 

And nobody knows, so still it flows,
That any brook is there;
And yet your little draught of life
Is daily drunken there.

 

Then look out for the little brook in March,
When the rivers overflow,
And the snows come hurrying from the hills,
And the bridges often go.

 

And later, in August it may be,
When the meadows parching lie,
Beware, lest this little brook of life
Some burning noon go dry!

 

*****

 

Masz li w serduszku źródełko,
Gdzie kwiecie kwitnie nieśmiałe,
Wstydliwe ptaszęta się poją,
A cienie rozkołysane?

 

A nie wie nikt, więc płynie dalej,
A że źródełeczko tam jest;
A jednak twój łyk mały życia

Upijany tam w każdy dzień.

 

Zważaj na to źródełko w marcu,
Gdy rzeki nad brzeg pęcznieją,
Śniegi się od strony wzgórz gonią,
A mosty często się chwieją.

 

A później, w sierpniu to być może,
Gdy odłogiem, spieczone łąki,
Strzeż się, by ten strumyczek życia
Nie usechł, w południe gorące!

First print Love poem IX, 9
Johnson poem 136 | Franklin poem 94

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

Emily Dickinson used Greek and Latin morphemes, to build abstract imagery. Both Latin and Greek have the particle -lus-: rivulus, a small brook, petty stream; galgulus, small bird; aridulus, somewhat dry — in Latin, the particle worked not only for diminutives. Feel welcome to the Commentary: The Greek and Latin inspiration, as well as the Resources, Perseus sample search on morphemes.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

NOTKA TŁUMACZKI

Do budowy abstrakcyjnej wyobrażeniowości, Emilia Dickinson używała greckich i łacińskich morfemów. Zarówno łacina jak greka mają cząstkę -lus-: rivulus, strumyk, strumyczek; galgulus, małe ptaszę; aridulus, suchawy — w łacinie, cząstka ta budowała nie tylko dla zdrobnienia. Zapraszam do Komentarza: Inspiracja greką i łaciną, oraz Źródeł, próbki wyszukiwania Perseus dla morfemów.

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.