A service of song: Piosnką posłużenie

Some keep the Sabbath going to church;
I keep it staying at home,
With a bobolink for a chorister,
And an orchard for a dome.

 

Some keep the Sabbath in surplice;
I just wear my wings,
And instead of tolling the bell for church,
Our little sexton sings.

 

God preaches, — a noted clergyman, —
And the sermon is never long;
So instead of getting to heaven, at last,
I’m going all along!

 

*****

 

Jedni idą w szabas do kościoła,
A ja w domu przestrzegam,
Wraz z wróblastym mym chórzystą,
Pod ogrodu zwieńczeniem.

 

Jedni się w szabas w komżę ubiorą;
Ja noszę moje skrzydła,
A w zastępstwie na mszę dzwonów,
Treluje nasz zakrystian.

 

Uczy Bóg — duchowna sława wielka —
I już wieść się nie ciągnie:
W końcu, miast tylko o Niebie,
Mieć się mogę dobrze!

First print Nature poem VI, 6
Johnson poem 324 | Franklin poem 236

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

Bobolink is a local North American name. The regular Polish translation today, ryżojad suggests an animal to feed on rice (Polish ryż). Bobolinks yet are Passeriformes family to the Polish sparrow, an everyday bird in Poland, as Bobolinks are in the USA. Feel welcome to the Commentary: Linguistic realities.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

NOTKA TŁUMACZKI

Bobolink to lokalne północnoamerykańskie nazwanie. Dzisiejsze tłumaczenie na polski, ryżojad sugeruje zwięrzę żywiące się ryżem. Bobolinki jednak są rodziną Passeriformes z polskim wróblem, ptaszęciem w Polsce codziennym, jak bobolinki są w USA. Zapraszam do Komentarza: Rzeczywistości językowe.

 

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.