A service of song: Piosnką posłużenie

Some keep the Sabbath going to church;
I keep it staying at home,
With a bobolink for a chorister,
And an orchard for a dome.

 

Some keep the Sabbath in surplice;
I just wear my wings,
And instead of tolling the bell for church,
Our little sexton sings.

 

God preaches, — a noted clergyman, —
And the sermon is never long;
So instead of getting to heaven at last,
I’m going all along!

 

*****

 

Jedni idą w szabas do kościoła;
Ja w domu przestrzegam,
Z mym wróblastym tu chórzystą,
Pod ogrodu zwieńczeniem.

 

Jedni się w komżę na szabas ubiorą;
Ja tylko noszę me skrzydła,
A w zastępstwie na mszę dzwonów,
Śpiewa mały nasz zakrystian.

 

Naucza Bóg — słynna duchowna osoba —
I tak oto kazanie nigdy się nie przeciąga;
W końcu, miast nic, jeno iść w Niebiosa,
Mieć się dobrze mogę!

 

TRANSLATOR’S NOTE

Bobolink is a local North American name, compare A day. The Polish ryżojad implies an animal to feed on rice (Polish ryż). In America, bobolinks are known to eat seeds generally, and insects.

 

The “Linnaeus” label comes from the times Linnaeus taxonomy was continued after his death, also in a careless manner, in Europe. The label, Dolichonyx oryzivorus, is not an originally classical Latin name. The morph dolicho- comes from Greek dolichos, meaning “long”. The original Regnum Animale does not have the bird name, hence wróbel and wróblasty in the translation (the bird is of the Passeriformes).

 

The Polish wróbel is a common bird, same as a bobolink. Many languages have adopted the local and original name, bobolink.

 

NOTA TŁUMACZKI

 

Bobolink to lokalne północnoamerykańskie nazwanie, proszę porównać Dzień. Polski ryżojad implikuje zwierzę żywiące się ryżem, a wiadomo o amerykańskim bobolinku, że je ogółem ziarna oraz insekty. Ptak jest spokrewniony z polskim wróblem, stąd wróblasty w przekładzie, by oddać lokalne nawiązanie i uniknąć błędnej referencji do Dalekiego Wschodu czy Afryki, względem żywienia. Zapraszam do przeczytania notki o rzeczywistości językowej, w Posłowiu.

.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s