Apotheosis: Apoteoza

Come slowly, Eden!
Lips unused to thee,
Bashful, sip thy jasmines,
As the fainting bee,
Reaching late his flower,
Round her chamber hums,
Counts his nectars — enters,
And is lost in balms!

 

*****

 

Zbliż się nieśpiesznie, Edenie!
Usta cię niezwyczajne;
Pij twe jaśminy niepewnie,
Jakby ten trzmiel przymdlały,
Co dosięga kwiecia późno,
Wnętrz jej nuci wokoło,
Pożytek miarkując — wnika,
I wnet w balsamach tonie!

First print Love poem XVIII, 18
Johnson poem 211 | Franklin poem 205

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

Polish and American English differ on grammatical gender. In Polish, Apidae are mostly grammatically feminine. In American, a bee can be feminine or masculine. In the Apotheosis (Love, XVIII), I use the Polish trzmiel, grammatically masculine. In the humorous Bee (Nature, XV) I use the phrase pan pszczoła, Mr. Bee. Feel welcome to the Commentary: Linguistic realities.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

NOTKA TŁUMACZKI

Polski i amerykański różnią się względem rodzaju gramatycznego. Po polsku, Apidae są głównie gramatycznie żeńskie. W amerykańskim, pszczoła może być rodzaju żeńskiego, bądź męskiego W Apoteozie (Miłość, XVIII), używam polskiego trzmiela, gramatycznie męskiego. W humorystycznym The bee (Natura, XV) używam frazy pan pszczoła, Mr. Bee. Zapraszam do Komentarza: Rzeczywistości językowe.

 

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.