Love’s baptism: Chrzcielnia miłości

I’m ceded, I’ve stopped being theirs;
The name they dropped upon my face
With water, in the country church,
Is finished using now,
And they can put it with my dolls,
My childhood, and the string of spools
I’ve finished threading too.

 

Baptized before without the choice,
But this time consciously, of grace
Unto supremest name,
Called to my full, the crescent dropped,
Existence’s whole arc filled up
With one small diadem.

 

My second rank, too small the first,
Crowned, crowing on my father’s breast,
A half unconscious queen;
But this time, adequate, erect,
With will to choose or to reject.
And I choose — just a throne.

 

*****

 

Odstąpiono mnie, nie jestem ich;
Imię uronione na mą twarz
Z wodą, w kościele tej krainy,
Nie będzie używane,
I mogą odłożyć me lalki,
Dzieciństwo i tasiemek motki;
Skończyłam wyszywanie.

 

Przedtem bez wyboru ochrzczona,
Tym razem przytomna; dla zaszczytu

Najwyższego nazwania,
Mego herbu zawój się poddał,
Egzystencji łuk się dokonał
Diademem jednym małym.

 

Rangą drugą, małą ma pierwsza:
Rząd kwilący na ojca piersi,
Królewna pół świadoma;
Teraz, godna, wyprostowana,
Z wolą, aby odrzucić lub wziąść;
I wybieram — tylko tron.

First print Love poem XIV, 14
Johnson poem 508 | Franklin poem 533

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

The Polish Language Council holds the form “wziąść” for incorrect. The form was in use in Emily Dickinson’s times; it was the form of preference by Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, and later Henryk Sienkiewicz, Adam Asnyk, and other prominent figures in Polish literature. It remains in use by many Polish people also today. In a prosodically exposed position, as here, in Love’s baptism, “wziąć” instead of “wziąść” is most likely to result in nasalization. Feel welcome to the Commentary: Linguistic realities.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

NOTKA TŁUMACZKI

Rada języka polskiego uważa formę „wziąść” za niepoprawną. Była ona stosowana w czasach Emilii Dickinson; była forma preferowną przez Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, a potem Henryka Sienkiewicza, Adama Asnyka, oraz inne prominentne postaci polskiej literatury. Forma jest używana także dziś, przez wielu Polaków. W prozodycznie eksponowanej pozycji, jak tutaj, w Chrzcielni miłości, „wziąć” zamiast „wziąść” wysoce prawdopodobnie skutkowałaby nosowością. Zapraszam do Komentarza: Rzeczywistości językowe.

 

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.