Love’s baptism: Chrzcielnia miłości

I’m ceded, I’ve stopped being theirs;
The name they dropped upon my face
With water, in the country church,
Is finished using now,
And they can put it with my dolls,
My childhood, and the string of spools
I’ve finished threading too.

 

Baptized before without the choice,
But this time consciously, of grace
Unto supremest name,
Called to my full, the crescent dropped,
Existence’s whole arc filled up
With one small diadem.

 

My second rank, too small the first,
Crowned, crowing on my father’s breast,
A half unconscious queen;
But this time, adequate, erect,
With will to choose or to reject.
And I choose — just a throne.

 

*****

 

Odstąpiono mnie, nie jestem ich;
Imię które uronili na mą twarz
Z wodą, w kościele tej krainy,
Nie będzie używane,
I mogą je z moimi lalkami odłożyć,
Dzieciństwem i włóczki motkami;
Skończyłam też z wyszywaniem.

 

Przedtem bez woli chrzczona,
Tym razem przytomnie, z łaską
Najwyższego nazwania,
Wołana do pełni, herbu zawój spasował,
Egzystencji wypełnił się łuk
Diademem jednym małym.

 

Rangą drugą, małą była pierwsza,
Koronką, gaworzącą na ojca piersi,
Królewną pół świadomą;
Ale teraz, godna, wyprostowana,
Z wolą by odrzucić, lub wziąść.
I wybieram — tylko tron.

 

TRANSLATOR’S NOTE

Today, the Polish Language Council regulates correctness in the Polish language and their only allowed form for the verb “to take” is “wziąć”. The form “wziąść” remains in use by many Polish people. It has a natural, Polish phonological process, where the speech sound ś mediates between the Polish j and ć.

 

The form “wziąść” was is use also in Emily Dickinson’s time; it was the form of preference by Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, and later Henryk Sienkiewicz, Adam Asnyk, and other prominent figures in Polish literature. Aleksander Brückner, Samuel Linde, as well as Karłowicz, Kryński, and Niedźwiecki noted it.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s