Apocalypse: Apokalipsa

I’m wife; I’ve finished that,
That other state;
I’m Czar, I’m woman now:
It’s safer so.

 

How odd the girl’s life looks
Behind this soft eclipse!
I think that earth seems so
To those in heaven now.

 

This being comfort, then
That other kind was pain;
But why compare?
I’m wife! stop there!

 

*****

 

Żoną jestem; zakończyłam
Kondycję uprzednią;
Jak caryca, jam kobietą,
Bo tak jest bezpieczniej.

 

Jak dziwnym życie panieńskie,
Przy czułym przyćmieniu!
Tak się jawi ziemia pewnie
Tym, co w niebie teraz.

 

To życie wygodą, a więc
Tamto utrapieniem;
Ale porównywać, po co?
Żoną! Miej baczenie!

 

First print Love poem XVI, 16
Johnson poem 199 | Franklin poem 225

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

American English has held professions more and more gender-neutral: a baker, writer, or an actor can be grammatically masculine or feminine. A woman could be a “banking czar”. Polish keeps more of the male-female linguistic difference, hence caryca in my translation.

 

TRANSLATOR’S NOTE

Angielski amerykański ma zawody za coraz bardziej neutralne względem płci: a baker, writer, bądź an actor mogą być gramatycznie męskie lub żeńskie. Kobieta mogłaby być „bankowym carem”. Polski zachowuje więcej męsko-żeńskich różnic językowych, stąd caryca w moim tłumaczeniu.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.