May-flower: Kwiecie maja

Pink, small, and punctual,
Aromatic, low,
Covert in April,
Candid in May,
Dear to the moss,
Known by the knoll,
Next to the robin
In every human soul.

 

Bold little beauty,
Bedecked with thee,
Nature forswears
Antiquity.

 

*****

 

Jak punkcik; różowa,
Tycia, rozpachniona,
W kwietniu tajemnicza,
W maju promienista,
Hołubiona od mchów,
Wsławiona aż od wzgórz,
Zaraz przy rudziku
W każdej tutaj duszy.

 

Dzielna piękności,
Tobą ozdobna,
Natura ręczy
Wbrew Antyczności!

 

First print Nature poem II, 2

Johnson poem 1332 | Franklin poem 1357

TRANSLATOR’S NOTE

Human cognitive mapping tends to be in a way local. The Sea of Sunset (Nature, XIII) implies the Yellow Sea, located in the Far East. It is yet the Yellow River to feed the waters, coming — as geographically — from the west. In the May-flower, the phrase every human soul is more likely to connote with everyone around, rather than all people on Earth, hence każda tutaj dusza, in my translation. Literally, każda ludzka dusza, would imply every human being in the world, strangely, for verse on native fauna and flora. Feel welcome to the Commentary: Word sense and human living experience.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Ludzkie mapowanie kognitywne ma tendencję być lokalne. Zachodów słońca morze (Nature, XIII) implikuje Morze Żółte, znajdujące się na Dalekim Wschodzie. Jednak to Żółta Rzeka dostarcza mu wód, nadpływając — równie geograficznie — z zachodu. W Kwieciu maja, fraza every human soul będzie konotować z każdym dokoła, raczej niż wszystkimi ludźmi na Ziemi, stąd każda tutaj dusza, w moim przekładzie. Dosłownie, każda ludzka dusza, implikowałoby każdą ludzką istotę na świecie, dziwnie, jak na wersy o rodzimej faunie i florze. Zapraszam do Komentarza: Sens słowa i ludzkie doświadczenie życiowe.