May-flower: Niespodziewajka

Pink, small, and punctual,
Aromatic, low,
Covert in April,
Candid in May,
Dear to the moss,
Known by the knoll,
Next to the robin
In every human soul.

 

Bold little beauty,
Bedecked with thee,
Nature forswears
Antiquity.

 

*****

 

Malutka jak kropeczka i różowa,
Niewysoka, a rozpachniona,
W kwietniu tajemna,
W maju promienna,
Hołubiona od mchów,
Znana od wzgórz,
Razem z rudzikiem
W każdej z naszych dusz.

 

Drobna a odważna piękności,
Tobą ozdobiona,
Natura wyrzeka się
Antyczności.

 

TRANSLATOR’S NOTE

May-flower can inspire creative translation. Usually spelled mayflower or may flower, it has potential about it, with the dash. As the final lines are

 

“Nature forswears
Antiquity,”

 

I translate the title as Niespodziewajka. The Latin epigaea repens denotes the trailing arbutus. The particle repens yet could also mean the unexpected: Perseus, repens2. Please also see candidus, for the Polish świetlista, shining: Perseus, candidus.

 

Further, human cognitive mapping is always in a way local. With Emily Dickinson, we can see it in the Sea of Sunset (Nature, XIII). The Yellow Sea is located in the Far East. However, it is the Yellow River to feed the waters, coming from — as geographically — the west. Vicinity becomes prominent also in the May-flower. We could say no human soul would know, meaning nobody round knows, hence w każdej z naszych dusz, in the translation. In Polish, każda ludzka dusza, literally, would imply every human being in the world.

 

NOTA TŁUMACZKI

 

Słówko May-flower może inspirować tłumaczenie kreatywne. Zazwyczaj pisane mayflower czy may flower, z myślnikiem słówko zyskuje potencjału. Ostatnie wersy to
„Natura się wyrzeka
Antyczności.”

Tłumaczę więc tytuł jako Niespodziewajkę. Łacińskie epigaea repens to płożący się arbutus. Cząstka repens mogła jednak także oznaczać to, co niespodziewane: Perseus, repens2. Proszę także zobaczyć candidus, dla polskiego promienna, shining: Perseus, candidus.

 

Dalej, przyjrzyjmy się roli mapowania kognitywnego w języku. Moglibyśmy po angielsku powiedzieć, no human soul would know, meaning nobody around knows; stąd w każdej z naszych dusz, w moim przekładzie. Tłumaczenie dosłowne, jak każda ludzka dusza, implikowałaby każdą ludzką istotę na świecie. Zapraszam do przeczytania w Posłowiu komentarza do Zachodów słońca morza (Natura, XIII).

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s