The outlet: Ujście

My river runs to thee:
Blue sea, wilt welcome me?

 

My river waits reply.
Oh sea, look graciously!

 

I’ll fetch thee brooks
From spotted nooks, —

 

Say, sea, take me!

 

*****

 

Rzeki mej ku tobie jest bieg:
Morze modre, przyjmiesz ty mnie?

 

Baczy ma rzeka, co powiesz.
Och, wielkodusznym bądź, morze!

 

Przyniosę ci strumyki
Ze szczególnych zaciszy, —

 

Morze, co rzeczesz, przyjmij mnie!

First print Love poem XI, 11
Johnson poem 162 | Franklin poem 219

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.