THE OUTLET: UJŚCIE

Rzece mojej ku tobie jest biec:
Morze modre, przyjmiesz ty mnie?
Baczy ma rzeka, co powiesz.
Och, wielkodusznym bądź, morze!

Przyniosę ci strumyki
Ze szczególnych zaciszy, —
Co powiesz, morze, przyjmij mnie!

*****
First print Love poem XI, 11
Johnson poem 162 | Franklin poem 219
*****

My river runs to thee:
Blue sea, wilt welcome me?
My river waits reply.
Oh sea, look graciously!

I’ll fetch thee brooks
From spotted nooks, —
Say, sea, take me!

The content may be used under any of the following licenses,
Treści można używać pod którąkolwiek z poniższych licencji:
CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0,
CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5.