Perhaps you’d like to buy a flower?

Perhaps you’d like to buy a flower?
But I could never sell.
If you would like to borrow
Until the daffodil
Unties her yellow bonnet
Beneath the village door,
Until the bees, from clover rows
Their hock and sherry draw,
Why, I will lend until just then,
But not an hour more!

 

*****

 

A może tobie by kwiat kupić?
Ale ja nie mam na sprzedaż.
To gdyby pożyczyć tak tobie,
Do czasu aż panna żonkil
Czepek swój rozwiąże żółcony
U wioseczki tej granicy;
Aż pszczoły, z koniczyny ciągów
Spiją ich kseres i riesling;
O, to pożyczę, do tej pory,
Ni godzinki później kończąc!

First print Nature poem IV, 4
Johnson poem 134 | Franklin poem 92

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.