The wife: Żona

She rose to his requirement, dropped
The playthings of her life
To take the honorable work
Of woman and of wife.

 

If aught she missed in her new day
Of amplitude, or awe,
Or first prospective, or the gold
In using wore away,
It lay unmentioned, as the sea
Develops pearl and weed,
But only to himself is known
The fathoms they abide.

 

*****

 

Stawiła mu czoła, rzuciła
Żywota bawidełka,
Aby szlachetne podjąć dzieło
Żony oraz kobiety.

 

Czego by nie miał nowy jej dzień,
A co wielkie, chwały godne,
Z obietnicy pierwszej, czy lśnienia
Wysłużonego już złota,
Nie powiedziane jest, jak w morzu
Co karmi ziela i perły,
A wiadomym jedynie jemu,
Jakim dotrzymują głębiom.

First print Love poem XVII, 17
Johnson poem 732 | Franklin poem 857

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.