Resurrection: Zmartwychwstanie

‘T was a long parting, but the time
For interview had come;
Before the judgment-seat of God,
The last and second time
These fleshless lovers met,
A heaven in a gaze,
A heaven of heavens, the privilege
Of one another’s eyes.

 

No lifetime set on them,
Apparelled as the new
Unborn, except they had beheld,
Born everlasting now.

 

Was bridal e’er like this?
A paradise, the host,
And cherubim and seraphim
The most familiar guest.

 

*****

 

Długa była rozłąka, lecz czas
Na mówienie nadszedł;
Przed Boga siedziskiem sędziowskim,
Drugi raz, a ostatni
Widzą się duchowo kochania,
W wejrzeniach niebiosa mają —
Niebiosa nad niebo, przywilej
Oczy widzieć wzajem.

 

Kres życia już im nieznaczony;
Ubranie ich takie, jak nowych
Nieziemskich; a że dotrzymali,
Być im wiecznie odrodzonymi.

 

Były zaślubiny takie?
Raj taki, gospodarz,
A cherubin i serafin
Gośćmi częstymi.

First print Love poem XV, 15
Johnson poem 625 | Franklin poem 691

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.