Resurrection: Zmartwychwstanie

‘T was a long parting, but the time
For interview had come;
Before the judgment-seat of God,
The last and second time.

 

These fleshless lovers met,
A heaven in a gaze,
A heaven of heavens, the privilege
Of one another’s eyes.

 

No lifetime set on them,
Apparelled as the new
Unborn, except they had beheld,
Born everlasting now.

 

Was bridal e’er like this?
A paradise, the host,
And cherubim and seraphim
The most familiar guest.

 

*****

 

Była to długa rozłąka, ale czas
Na mówienie nadszedł;
Przed Boga siedziskiem sędziowskim,
Drugi to raz, a ostatni.

 

Oto spotkały się bezcielesne kochania,
W wejrzeniach niebiosa mają,
Nad niebiosa niebo, to uprzywilejowanie
Oczy widzieć wzajem.

 

Dożywocia nie ma już na nich,
Przyobleczeni są jako nowi
Nienarodzeni, tyle że jak dotrzymali,
Teraz im być wiecznie odrodzonym.

 

Były kiedy takie zrękowiny?
Raj taki, gospodarz,
A cherubin i serafin
Gośćmi częstymi.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s