THE PEDIGREE OF HONEY

The pedigree of honey
Does not concern the bee;
A clover, any time, to him
Is aristocracy.

 

*****

 

Miodu znacznik firmowy
Nie kłopocze pana pszczoły;
Jemu, dzięcielina jest zawsze
Uprzywilejowaniem.

First print Nature poem V, 5
Johnson poem 1627 | Franklin poem 1650

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.