Renunciation: Wyrzeczenie

There came a day at summer’s full
Entirely for me;
I thought that such were for the saints,
Where revelations be.

 

The sun, as common, went abroad,
The flowers, accustomed, blew,
As if no soul the solstice passed
That maketh all things new.

 

The time was scarce profaned by speech;
The symbol of a word
Was needless, as at sacrament
The wardrobe of our Lord.

 

Each was to each the sealed church,
Permitted to commune this time,
Lest we too awkward show
At supper of the Lamb.

 

The hours slid fast, as hours will,
Clutched tight by greedy hands;
So faces on two decks look back,
Bound to opposing lands.

 

And so, when all the time had failed,
Without external sound,
Each bound the other’s crucifix,
We gave no other bond.

 

Sufficient troth that we shall rise —
Deposed, at length, the grave —
To that new marriage, justified
Through Calvaries of Love!

 

*****

 

W lata pełni nadszedł dzień
Cały dla mnie jednej;
Myślałam, że dla świętych takie dni,
Co mają objawienia.

 

Słońce, jak zwykle, się rozparło,
Kwiecie rozkwitło, oswojone,
Przesilenie przeszło bezgłośnie,
Co wsze urządza sprawy odnowione.

 

Mowa z rzadka czas warzyła;
Jako symbol, wysłowienie
Było zbędne, jak przy sakramencie
Panu szafa z przyodzieniem.

 

Jedno było drugiemu jak kościół osobny,
Tym razem w obcowaniu,
Co byśmy za dziwni nie byli
Przy Baranka wieczerzaniu.

 

Godziny upłynęły szybko, jak to one,
W chwycie wskazówek pazernych;
Z deków dwóch, zwracają się twarze
Patrzeć lądów odmiennych.

 

No i kiedy czas cały zawiódł,
A z zewnątrz ni dźwięku,
Każde krzyżyk drugi ucałowało:
Nie przyrzekliśmy nic więcej.

 

Starczy rękojmia, że wstaniemy —
Wzdłuż, złożeni, w grobowcu —
Małżeństwo nowe, co uzasadnienie
Ma w Kalwariach Miłości!

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s