Renunciation: Wyrzeczenie

There came a day at summer’s full
Entirely for me;
I thought that such were for the saints,
Where revelations be.

 

The sun, as common, went abroad,
The flowers, accustomed, blew,
As if no soul the solstice passed
That maketh all things new.

 

The time was scarce profaned by speech;
The symbol of a word
Was needless, as at sacrament
The wardrobe of our Lord.

 

Each was to each the sealed church,
Permitted to commune this time,
Lest we too awkward show
At supper of the Lamb.

 

The hours slid fast, as hours will,
Clutched tight by greedy hands;
So faces on two decks look back,
Bound to opposing lands.

 

And so, when all the time had failed,
Without external sound,
Each bound the other’s crucifix,
We gave no other bond.

 

Sufficient troth that we shall rise —
Deposed, at length, the grave —
To that new marriage, justified
Through Calvaries of Love!

 

*****

 

W lata pełni nadszedł dzień
Cały dla mnie jednej;
Myślałam że dla świętych takie dni,
Co mają objawienia.

 

Wielgachne, jak zwykle, słońce
Kwiecie rozkwitłe, oswojone,
Bezgłośnie przesilenie przeszło
Co wsze urządza sprawy odnowione.

 

Mowa z rzadka czas kłóciła;
Jako symbol, słowo
Było zbędne, jak przy sakramencie
Tym naszego Pana stroju.

 

Jedno było drugiemu jak kościół osobny,
Tym razem w obcowaniu,
Co byśmy za dziwni nie byli
Przy Baranka wieczerzaniu.

 

Godziny upłynione szybko, jak to one,
W chwycie wskazówek pazernych
Twarze jak na pokładach dwóch zwrócone
Patrzeć dwóch lądów odmiennych.

 

No i kiedy czas cały zawiódł,
A z zewnątrz ni dźwięku,
Każde krzyżyk drugi ucałowało,
Nie przyrzekawszy nic więcej.

 

Starczy obietnica że zmartwychwstaniemy —
Wzdłuż, złożeni, w grobowcu, —
Małżeństwu nowemu, co uzasadnienie
Ma w Kalwariach Miłości!

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s