Summer’s armies: Letnie zastępy

Some rainbow coming from the fair!
Some vision of the world Cashmere
I confidently see!

 

Or else a peacock’s purple train,
Feather by feather, on the plain
Fritters itself away!

 

The dreamy butterflies bestir,
Lethargic pools resume the whir
Of last year’s sundered tune.

 

From some old fortress on the sun
Baronial bees march, one by one,
In murmuring platoon!

 

The robins stand as thick to-day
As flakes of snow stood yesterday,
On fence and roof and twig.

 

The orchis binds her feather on
For her old lover, Don the Sun,
Revisiting the bog!

 

Without commander, countless, still,
The regiment of wood and hill
In bright detachment stand.

 

Behold! Whose multitudes are these?
The children of whose turbaned seas,
Or what Circassian land?

 

*****

 

Tęcza wraca z kiermaszu właśnie!
Widok, jak na światowy kaszmir,
Dostrzegam wyraźny!

 

Albo to pawia trenu purpura,
Na równinie, za piórem pióro
Sama się rozpruwa!

 

Marząc, motyle się wachlują,
Senne wody szum podejmują
W ton byłego lata.

 

Z jakiej słonka fortecy starej
Jedna w drugą, pszczoły jak hrabie
Mruczącym oddziałem!

 

Tak rudzików jest dzisiaj gęsto,
Jak było wczoraj płatków śniegu —
Dach, płot, i gałęzie.

 

Orchis zwraca puchar puchowy
K swej woli dawnej — co pan Słońce,
Znów moczar przychodzień!

 

Bez komandora, nieliczony

Wzgórza regiment leśny stoi
Zastępem promiennym!

 

A tu, wielość ta, czyja? Patrzaj!
Morze turbanów co ma dziatwa —
Kraj czerkieski jakiś?

First print Nature poem VIII, 8
Johnson poem 64 | Franklin poem 162

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.