The bee is not afraid of me

The bee is not afraid of me,
I know the butterfly;
The pretty people in the woods
Receive me cordially.

 

The brooks laugh louder when I come,
The breezes madder play.
Wherefore, mine eyes, thy silver mists?
Wherefore, O summer’s day?

 

*****

 

Pszczoła się mnie nie boi,
Znam się z motylem;
Ludzie leśni, urodni
Goszczą dobrotliwie.

 

Śmiech strug z bliska głośniejszy,
Bryz gra bardziej psotna;
Skąd, w oczach mgiełki srebrne?
Skąd, w ten letni dzionek?

First print Nature poem VII, 7
Johnson poem 111 | Franklin poem 113

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.