A little road not made of man

A little road not made of man,
Enabled of the eye,
Accessible to thill of bee,
Or cart of butterfly.

 

If town it have, beyond itself,
‘T is that I cannot say;
I only sigh, — no vehicle
Bears me along that way.

 

*****

 

Dróżka, co jej nie zrobił człek,
Oku dostępna,
Otwarta pszczoły dyszlowi,
I dla motyla zaprzęgu.

 

Jest li tam miasteczko, w dali,
Nie umiem stwierdzić;
Wzdycham jedynie — wehikuł

Mnie żaden nią nie powiezie.

 
First print Nature poem X, 10
Johson poem 647 | Franklin poem 758

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.