A little road not made of man

A little road not made of man,
Enabled of the eye,
Accessible to thill of bee,
Or cart of butterfly.

 

If town it have, beyond itself,
‘T is that I cannot say;
I only sigh, — no vehicle
Bears me along that way.

 

*****

 

Dróżka, co jej nie zrobił człek,
Oku dostępna,
Otwarta pszczoły dyszlowi,
I dla motyla zaprzęgu.

 

Jest li tam miasteczko, w dali,
Nie umiem stwierdzić;
Wzdycham jedynie — wehikuł

Mnie żaden nią nie powiezie.

 
First print Nature poem X, 10
Johson poem 647 | Franklin poem 758

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.