The grass: Trawy

The grass so little has to do, —
A sphere of simple green,
With only butterflies to brood,
And bees to entertain;

 

And stir all day to pretty tunes
The breezes fetch along,
And hold the sunshine in its lap
And bow to everything;

 

And thread the dews all night, like pearls,
And make itself so fine, —
A duchess were too common
For such a noticing.

 

And even when it dies, to pass
In odors so divine,
As lowly spices gone to sleep,
Or amulets of pine.

 

And then to dwell in sovereign barns,
And dream the days away, —
The grass so little has to do,
I wish I were the hay!

 

*****

 

Trawy zajęcia mają tyle —
Proste grono zieleni,
Co wypielęgnować motyle,
A też pszczoły weselić;

 

Bujać dzień cały w ładne tony,
Które bryzy przysłały,
Hołubić w swym łonie słońca blask,
I wszem a wobec kłaniać;

 

Nizać przez noc jak perły, rosę
A to przenajsubtelniej —
I księżna by za pospolita
Przy takim ustrojeniu.

 

A nawet kiedy umiera, to
Oddaje wonie boskie,
Jak prostych przypraw co zasnęły,
Czy amuletów z sosny.

 

By mieszkać w suwerennych szopach
I śnić całymi dniami —
Trawy zajęcia mają tyle,
Że chciałabym być sianem!

 

First print Nature poem IX, 9
Johnson poem 333 | Franklin poem 379

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.