Angels in the early morning

Angels in the early morning
May be seen the dews among,
Stooping, plucking, smiling, flying:
Do the buds to them belong?

 

Angels when the sun is hottest
May be seen the sands among,
Stooping, plucking, sighing, flying;
Parched the flowers they bear along.

 

*****

 

Aniołki, wczesnym rankiem,
Widać pomiędzy rosami;
Kłonią się, zrywają, uśmiechają, fruwają:
Czyż należą do nich pąki?

 

Aniołki, gdy słonko najgorętsze,
Widać pomiędzy piaskami;
Kłonią się, zrywają, wzdychają, fruwają:
Sucho kwiatuszkom, co je mają.

 

TRANSLATOR’S NOTE

The verse asks children, if they go picking, to bring flowers home and put them in water. Emily Dickinson wrote a few poems in such an educative mood, please compare The lonely house.

NOTA TŁUMACZKI

Wiersz prosi dzieci, jeśli idą zbierać kwiaty, by przynosilły je do domu i stawiały w wodę. Emilia Dickinson napisała parę wierszy w takim wychowawczym nastroju, proszę porównać Samotny dom.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s