Angels in the early morning

Angels in the early morning
May be seen the dews among,
Stooping, plucking, smiling, flying:
Do the buds to them belong?

 

Angels when the sun is hottest
May be seen the sands among,
Stooping, plucking, sighing, flying;
Parched the flowers they bear along.

 

*****

 

Aniołki, wczesnym rankiem,
Widać między rosami;
Kłonią się, śmieją, rwą, fruną:
Czyż pąk kwietny nie dla nich?

 

Aniołki, gdy słonko skwarne,
Widać między piaskami;
Kłonią się, rwą, sapną, fruną:
Sucho kwiatkom, co je mają.

First print Nature poem XVIII, 18
Johnson poem 94 | Franklin poem 73

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

The verse most probably asks children, if they go picking, to bring flowers home and put them in water. Emily Dickinson wrote a few poems in such an educative mood, please compare The lonely house.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Wiersz najprawdopodobniej prosi dzieci, jeśli idą zbierać kwiaty, by przynosilły je do domu i stawiały w wodę. Emilia Dickinson napisała parę wierszy w takim wychowawczym nastroju, proszę porównać Samotny dom.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.