Presentiment is that long shadow

Presentiment is that long shadow on the lawn
Indicative that suns go down;
The notice to the startled grass
That darkness is about to pass.

 

*****

 

Przeczucie to na trawniku cień ten długi
Co mówi, że zachodzą słońca;
To anons trawie popłoszonej,
Że ciemność będzie szła opodal.

First print Nature poem XVI, 16
Johnson poem 764 | Franklin poem 487

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

The plural form, suns, may suggest Proto-Indo-European theories, developed also in Emily Dickinson’s times. The impression comes to me with every noun in the poem being in the singular, except the suns. The Proto-Indo-European theories speculated European and Far East Indian languages came from one ancestor language; there has never been any evidence to this. To compare just Latin and Greek, we have dissimilar words, Sol and Helios, for the Sun. Regarding Emily Dickinson’s interest in astronomy, we can compare Resurgam. Feel also welcome to read, No men, women, children, or houses with the PIE.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

NOTKA TŁUMACZKI

Liczba mnoga, słońca, może sugerować teorie proto-indo-europejskie, rozwijane także w czasach Emilii Dickinson. Wrażenie to przychodzi mi wraz z rzeczownikami, wszystkimi w liczbie pojedynczej, z wyjątkiem słońc. Teorie proto-indo-europejskie spekulowały, iż języki europejskie oraz dalekowschodnich Indii miały jeden język za przodka; nigdy nie było i nie ma na to dowodu. Porównując jedynie łacinę i grekę, mamy niepodobne słowa, jak Sol i Helios, dla Słońca. Względem zainteresowania Emilii Dickinson astronomią, możemy porównać Resurgam. Zapraszam też do lektury: Ni mężczyzn, ni kobiet, ni dzieci, ni domów z tym plackiem.

 

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.