So bashful when I spied her

So bashful when I spied her,
So pretty, so ashamed!
So hidden in her leaflets,
Lest anybody find;

 

So breathless till I passed her,
So helpless when I turned
And bore her, struggling, blushing,
Her simple haunts beyond!

 

For whom I robbed the dingle,
For whom betrayed the dell,
Many will doubtless ask me,
But I shall never tell!

 

*****

 

Nieśmiała tak, gdy ją wyśledziłam,
Śliczna, a tak wstydliwa!
Ukryta tak w jej listowiu,
By nie wyłowił jej nikt;

 

Tchu mniej tak, nim obok byłam,
Bezsilna tak, gdy się zwróciłam
I ją uniosłam, borykając się, a rumieniąc
Niekłamanego uroku jej mgiełką!

 

Dla kogo obrabowałam kotlinkę,
Dla kogo oszukałam dolinkę,
Wielu pewnie zapyta mnie,
Ale ja nie zdradzę się!

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s