So bashful when I spied her

So bashful when I spied her,
So pretty, so ashamed!
So hidden in her leaflets,
Lest anybody find;

 

So breathless till I passed her,
So helpless when I turned
And bore her, struggling, blushing,
Her simple haunts beyond!

 

For whom I robbed the dingle,
For whom betrayed the dell,
Many will doubtless ask me,
But I shall never tell!

 

*****

 

Nieśmiała tak, gdy ją wyśledziłam,
Ładna tak, a wstydliwa!
I utajona tak w swoich listkach,
Aby nie odnalazł jej nikt;

 

Tchu mniej tak, zanim obok niej byłam,
Słaba ja, gdy się zwróciłam,
A niosłam, zmagając się, rumieniąc
Nad czaru jej duchem prostym!

 

Dla kogo ja kotlinkę złupiłam,
Dla kogo ja dolinkę zdradziłam,
Wielu mnie bez wątpienia zapyta,
Ale ja się z tym nie wydam!

First print Nature poem XIX, 19
Johnson poem 91 | Franklin poem 70

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.