The bee: Pan pszczoła

Like trains of cars on tracks of plush
I hear the level bee:
A jar across the flowers goes,
Their velvet masonry
Withstands until the sweet assault
Their chivalry consumes,
While he, victorious, tilts away
To vanquish other blooms.

 

His feet are shod with gauze,
His helmet is of gold;
His breast, a single onyx
With chrysoprase, inlaid.
His labor is a chant,
His idleness a tune;
Oh, for a bee’s experience
Of clovers and of noon!

 

*****

 

Jak wagonów sznur na pluszowych szynach
Pana pszczołę ospałego słyszę:
W kielichach szerzy się niesnaska,
Budowlach tych aksamitnych,
Co dzierżą, aż w słodkiej napaści
Rycerskość ich skonsumowana,
A on, zwycięski, staje w szranki
Inne zdobywać kwiatostany.

 

Obute w plecionkę stopy,
Hełm ma ze złota;
Tors jego jak onyks jeden,
Chryzoprazem zdobiony.
Pracą jego piosenka,
Melodią — wczasowanie;
Cenne ma doznania pszczoła
W dzięcielinie południami!

 

TRANSLATOR’S NOTE

Translating the grammatical gender of the bee may give some trouble, with Emily Dickinson’s poetry. In Polish, Apidae are grammatically mostly feminine. Therefore, in the Apotheosis (Love, XVII), I use the Polish trzmiel, grammatically masculine. Here, in the humorous Bee (Nature, XV), as humorously, pan pszczoła, Mr. Bee.

NOTA TŁUMACZKI

Tłumaczenie rodzaju gramatycznego pszczoły może sprawić trochę kłopotu, przy poezji Emilii Dickinson. Po polsku Apidae są gramatycznie głównie żeńskie. Tak więc w Apoteozie (Miłość, XVII) używam polskiego trzmiela, gramatycznie męskiego. Tutaj, dla humorystycznego Bee (Natura, XV), równie humorystycznie, pan pszczoła. Zapraszam do posłowia.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s