The bee: Pan pszczoła

Like trains of cars on tracks of plush
I hear the level bee:
A jar across the flowers goes,
Their velvet masonry
Withstands until the sweet assault
Their chivalry consumes,
While he, victorious, tilts away
To vanquish other blooms.

 

His feet are shod with gauze,
His helmet is of gold;
His breast, a single onyx
With chrysoprase, inlaid.

 

His labor is a chant,
His idleness a tune;
Oh, for a bee’s experience
Of clovers and of noon!

 

*****

 

Jak sznur wagonów na szynach z pluszu,
Pana pszczołę ospałego słyszę:
Szerzy się po kielichach niesnaska,
Budowlach tych aksamitnych,
Co dzierżą, póki w słodkiej napaści
Ich rycerskość nie skonsumowana,
On zasię, zwycięski, staje w szranki
Inne zdobyć kwiatostany.

 

Obute w plecionkę stopy,
Hełm ma zrobiony ze złota;
Tors jego jak onyks jeden,
Chryzoprazem ozdobny.

 

Jego pracą jest piosenka,
Melodią — wczasowanie;
Och, gdyby znać pszczoły dzieje
W dzięcielinie południami!

First print Nature poem XV, 15
Johnson poem 1224 | Franklin poem 1213

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

In Polish, Apidae are grammatically mostly feminine. Therefore here, in the humorous Bee (Nature, XV), I use the phrase pan pszczoła, “Mr. Bee”. Feel welcome to the Commentary: Linguistic realities.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Po polsku Apidae są gramatycznie głównie żeńskie. Tak więc tutaj, dla humorystycznego Bee (Natura, XV), używam frazy pan pszczoła. Zapraszam do Komentarza: Rzeczywistości językowe.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.