Purple clover: Pąsowa dzięcielina

There is a flower that bees prefer,
And butterflies desire;
To gain the purple democrat
The humming-birds aspire;
And whatsoever insect pass,
A honey bears away
Proportioned to his several dearth
And her capacity.

 

Her face is rounder than the moon,
And ruddier than the gown
Of orchis in the pasture,
Or rhododendron worn.

 

She doth not wait for June;
Before the world is green
Her sturdy little countenance
Against the wind is seen,
Contending with the grass,
Near kinsman to herself,
For privilege of sod and sun,
Sweet litigants for life.

 

And when the hills are full,
And newer fashions blow,
Doth not retract a single spice
For pang of jealousy:
Her public is the noon,
Her providence the sun,
Her progress by the bee proclaimed
In sovereign, swerveless tune.

 

The bravest of the host,
Surrendering the last,
Nor even of defeat aware
When cancelled by the frost.

 

*****

 

Jest kwiatek, co go pszczoły wolą,
Motyle pożądają;
Jednać demokratkę pąsową
I kolibry sięgają;
A jaki by ją mijał owad,
Miodu waży się miara
W proporcji względem jego głodu,
I jej przygotowania.

 

Twarz jej okrąglejsza niż miesiąc,
A kraśna nad sukmany,
Które na pastwisku czy storczyk,
Czy różanecznik mają.

 

Nie czeka ona czerwca;
Nim zazieleni się świat
Nieprzejednaną jej postawę
W obliczu wiatru już znać,
W konkurencji z trawami,
Powinowactwem bliskim,
O przywilej słońca i darni,
Słodkich pierców dla życia.

 

A kiedy wzgórza pełne,
I kwitną mody nowsze,
Zapachu żadnego nie schowa,
Dla posmaku zazdrości:
Środek dnia jej publiką
Słońce jej opatrznością;
Pszczoła proklamuje jej postęp
Suwerenną melodią.

 

Najodważniejsza ze wszech,
Ostatnia się poddaje,
Porażki nieświadoma nawet,
Gdy ją uchyla zimowanie.

First print Nature poem XIV, 14
Johnson poem 380 | Franklin poem 642

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.