Purple clover: Pąsowa dzięcielina

There is a flower that bees prefer,
And butterflies desire;
To gain the purple democrat
The humming-birds aspire.
And whatsoever insect pass,
A honey bears away
Proportioned to his several dearth
And her capacity.

 

Her face is rounder than the moon,
And ruddier than the gown
Of orchis in the pasture,
Or rhododendron worn.

 

She doth not wait for June;
Before the world is green
Her sturdy little countenance
Against the wind is seen,
Contending with the grass,
Near kinsman to herself,
For privilege of sod and sun,
Sweet litigants for life.

 

And when the hills are full,
And newer fashions blow,
Doth not retract a single spice
For pang of jealousy.
Her public is the noon,
Her providence the sun,
Her progress by the bee proclaimed
In sovereign, swerveless tune.

 

The bravest of the host,
Surrendering the last,
Nor even of defeat aware
When cancelled by the frost.

 

*****

 

Jest kwiat, co go pszczoły wolą,
A motyle pożądają;
Jednać tę demokratkę pąsową
I kolibry ambicję mają.
A jaki by ją mijał owad,
Miodu waży się miara
Słusznie względem jego głodu,
A jej przygotowania.

 

Twarz jej krąglejsza niż miesiąc,
A nad sukmany rumiana,
Co je na pastwisku storczyk,
Czy różanecznik mają.

 

Nie czeka ona czerwca;
Zanim zieleni się świat
Postawę jej krzepką
Wiatrowi już znać,
W konkurach z trawą,
Rodziną jej bliską,
O słońca przywilej i darni,
Słodkich adwokatów życia.

 

A kiedy wzgórza zapełnione,
I kwitną mody nowsze,
Ni aromatu schowa
Dla posmaku zazdrości.
Dnia południe jej publiką
Słońce jej opatrznością;
Pszczoła ogłasza jej postęp
Suwerenną, niezłomną melodią.

 

Najodważniejsza ze wszech,
Ostatnia się poddaje,
Porażki nieświadoma nawet,
Gdy ją uchyla zimowanie.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s