The sea of sunset: Zachodu słońca morze

This is the land the sunset washes,
These are the banks of the Yellow Sea;
Where it rose, or whither it rushes,
These are the western mystery!

 

Night after night her purple traffic
Strews the landing with opal bales;
Merchantmen poise upon horizons,
Dip, and vanish with fairy sails.

 

*****

 

Oto ląd, co go zachód słońca obmywa,
Oto brzegi Żółtego Morza;
Gdzie się rodzi, a zmierza dokąd,
To tajemnice zachodnie!

 

Noc za nocą, handel purpurowy
Zasypuje nabrzeże belami opalu;
Na horyzontach, kupcy ważą,
Kąpią, i z bajecznymi żaglami, znikają.

 

TRANSLATOR’S NOTE

Part Emily Dickinson’s poetry refers to human cognitive mapping. The Yellow Sea is located in the Far East. However, it is the Yellow River to feed the waters, coming from — as geographically — the west.

NOTA TŁUMACZKI

Część poezji Emilii Dickinson odnosi się do mapowania kognitywnego. Morze Żółte znajduje się na Dalekim Wschodzie. Jednakowoż to Rzeka Żółta dostarcza mu wód, nadchodząc — równie geograficznie — z zachodu.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s