The sea of sunset: Zachodu słońca morze

This is the land the sunset washes,
These are the banks of the Yellow Sea;
Where it rose, or whither it rushes,
These are the western mystery!

 

Night after night her purple traffic
Strews the landing with opal bales;
Merchantmen poise upon horizons,
Dip, and vanish with fairy sails.

 

*****

 

Ląd, co go zachód słońca obmywa,
Brzegi Żółtego Morza;
Gdzie się zrodziło, pokąd kołysze,
To tajemnica zachodu!

 

Noc za nocą, handel purpurowy
Opalu bele na molo sypie;
Na horyzontach, ważą handlowcy,
Kąpią; z cudnymi żaglami, nikną.

 

First print Nature poem XIII, 13
Johnson poem 266 | Franklin poem 297

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

The Yellow Sea is located in the Far East. However, it is the Yellow River to feed the waters, coming — as geographically — from the west. Feel welcome to the Commentary: Word sense and human living experience.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Morze Żółte znajduje się na Dalekim Wschodzie. Jednakowoż to Rzeka Żółta dostarcza mu wód, nadchodząc — równie geograficznie — z zachodu. Zapraszam do Komentarza: Sens słowa i ludzkie doświadczenie życiowe.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.