The sea of sunset: Zachodu słońca morze

This is the land the sunset washes,
These are the banks of the Yellow Sea;
Where it rose, or whither it rushes,
These are the western mystery!

 

Night after night her purple traffic
Strews the landing with opal bales;
Merchantmen poise upon horizons,
Dip, and vanish with fairy sails.

 

*****

 

Ląd, co go zachód słońca obmywa,
Brzegi Żółtego Morza;
Gdzie się zrodziło, pokąd kołysze,
To tajemnica zachodu!

 

Noc za nocą, handel purpurowy
Opalu bele na molo sypie;
Na horyzontach, ważą handlowcy,
Kąpią; z cudnymi żaglami, nikną.

 

First print Nature poem XIII, 13
Johnson poem 266 | Franklin poem 297

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

The Yellow Sea is located in the Far East. However, it is the Yellow River to feed the waters, coming — as geographically — from the west. Feel welcome to the Commentary: Word sense and human living experience.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Morze Żółte znajduje się na Dalekim Wschodzie. Jednakowoż to Rzeka Żółta dostarcza mu wód, nadchodząc — równie geograficznie — z zachodu. Zapraszam do Komentarza: Sens słowa i ludzkie doświadczenie życiowe.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.