A day: Dzień

I’ll tell you how the sun rose, —
A ribbon at a time.
The steeples swam in amethyst,
The news like squirrels ran.
The hills untied their bonnets,
The bobolinks begun.
Then I said softly to myself,
“That must have been the sun!”

 

But how he set, I know not.
There seemed a purple stile
Which little yellow boys and girls
Were climbing all the while
Till when they reached the other side,
A dominie in gray
Put gently up the evening bars,
And led the flock away.

 

*****

 

Powiem ci, jak słońce wstało —
Wstążeczka po wstążeczce.
Ametystem opłynęły baszty,
Wieści pośpieszyły jak wiewióreczki.
Wzgórza czepce odwiązały,
Wróbla familia wszczęła kweres.
A ja cicho do się rzekłam,
„To słońce było pewnie!”

 

Ale jak zaszło, nie wiadomo mi.
Jakby schodki purpurowe stały
Co ożółcone słońcem dzieci
Po nich sobie łazęgowały,
Aż na drugą stronę doszły,
Gdzie w szarym, pastor
Cicho zamknął na wieczór zasuwy,
I odprowadził całe stadko.

 

 

TRANSLATOR’S NOTE

Bobolink is a local North American name. Polish translation, ryżojad, implies a bird that feeds on rice. The bird is biologically related to the Polish wróbel, hence “wróbla familia”. Please compare A service of song.

NOTA TŁUMACZKI

Bobolink to lokalne nazwanie północno-amerykańskie. Polskie tłumaczenie, ryżojad, sugeruje zwierzę żywiące się ryżem. Biologicznie, ptak jest spokrewniony z polskim wróblem, stąd „wróbla familia”. Proszę porównać Piosnką posłużenie.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s