A day: Dzień

I’ll tell you how the sun rose, —
A ribbon at a time.
The steeples swam in amethyst,
The news like squirrels ran.
The hills untied their bonnets,
The bobolinks begun.
Then I said softly to myself,
“That must have been the sun!”

 

But how he set, I know not.
There seemed a purple stile
Which little yellow boys and girls
Were climbing all the while
Till when they reached the other side,
A dominie in gray
Put gently up the evening bars,
And led the flock away.

 

*****

 

Powiem ci, jak słońce wstało —
Wstążeczka po wstążeczce.
Ametystem opłynęły baszty,
Wieści — jak wiewióreczki.
Wzgórza czepce odwiązały,
Wróblaste wszczęły kweres.
A ja do siebie miękko rzekłam,
„To słońce było pewnie!”

 

Ale jak zaszło, ja nie wiem.
Jakby z purpury schodki
Co słońcem żółcone dzieci
Łazęgowały sobie,
Aż doszły na drugą stronę,
Gdzie cicho, w szarym, pastor
Zamknął na wieczór zasuwy,
I odprowadził stadko.

First print Nature poem XXII, 22
Johnson poem 318 | Franklin poem 204

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

Bobolink is a local North American name. Polish translation, ryżojad, implies a bird that feeds on rice. The bird is biologically related to the Polish wróbel, hence “wróblaste”. Please compare A service of song.

 

NOTA TŁUMACZKI

Bobolink to lokalne nazwanie północno-amerykańskie. Polskie tłumaczenie, ryżojad, sugeruje zwierzę żywiące się ryżem. Biologicznie, ptak jest spokrewniony z polskim wróblem, stąd „wróblaste”. Proszę porównać Piosnką posłużenie.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.