The butterfly’s assumption-gown

The butterfly’s assumption-gown,
In chrysoprase apartments hung,
This afternoon put on.

 

How condescending to descend,
And be of buttercups the friend
In a New England town!

 

*****

 

Motyla szatka w stylu a priori,
Wieszana w komnatkach chryzoprazowych,
Dziś popołudniem, przyobleczona.

 

Jakaż łaskawość zejść
I jaskrom przyjaźń nieść
W mieścinie w Anglii Nowej!

 

TRANSLATOR’S NOTE

Please compare concepts for “garments of the soul”, those to be “thought, speech and action” in Brander Matthews, as well as Judaism. Please also compare Wikipedia for A priori and a posterori.

 

NOTA TŁUMACZKI

Proszę porównać koncepcje “odzienia duszy”, którymi byłyby “myśl, mowa oraz działanie” wedle Brandera Matthews, zarówno jak Judaizmu. Proszę też porównać Wikipedię dla A priori oraz a posterori.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s