The butterfly’s assumption-gown

The butterfly’s assumption-gown,
In chrysoprase apartments hung,
This afternoon put on.

 

How condescending to descend,
And be of buttercups the friend
In a New England town!

 

*****

 

W stylu a priori, motyla szatka,
Co w chryzoprazu wisi komnatkach,
Dziś w wieczór przyobleczona.

 

Jak łaskawie, w rzeczy samej, jest zejść,
Ażeby jaskrom swoją przyjaźń nieść
W miasteczku, a w Anglii Nowej!

First print Nature poem XXIII, 23
Johnson poem 1244 | Franklin poem 1329

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

Please compare concepts for “garments of the soul”, those to be “thought, speech and action” in Brander Matthews, as well as Judaism and Kochos hanefesh, soul levels: Powers-Kochos and Garments-Levushim. Please also compare Wikipedia for A priori and a posterori.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Proszę porównać koncepcje „odzienia duszy”, którymi byłyby „myśl, mowa oraz działanie” wedle Brandera Matthews, oraz Judaizm i Kochos hanefesh, poziomy duszy: Uzdolnienia-Kochos i Przyodzienie-Levushim. Proszę też porównać Wikipedię, dla A priori oraz a posterori.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.